Skolevalg 2021

Siden 1989 har NSD gjennomført skolevalg ved alle ordinære valg, og samtidig gjennomført spørreundersøkelser blant elevene og hele befolkingen. Dette gir unike data om ungdoms holdninger til samfunnsspørsmål gjennom tre tiår.

Resultater fra skolevalget 2021: Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men går også mest tilbake

Fremskrittspartiet, Venstre og SV går mest fram i årets skolevalg. Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men har også gått mest tilbake sammenlignet med skolevalget i 2017.

Grafikk - valgresultat skolevalg 2021

Se alle tallene fra årets og tidligere skolevalg

Gå til resultatoversikt

Fremskrittspartiet, Venstre og SV går frem med henholdsvis 3.7, 3.2 og 2.7 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men har gått tilbake med 4.4 prosentpoeng.

Rødt, Høyre og Miljøpartiet De Grønne har også hatt tilbakegang, men i mindre grad. Senterpartiet har en framgang på 1 prosentpoeng, mens KrF nå er nede i 2.0% oppslutning i skolevalget etter en nedgang fra 3.2% i 2017.

Om tallene

Sammenligninger av resultat tar utgangspunkt i partienes resultat ved skolevalget i 2017, i forbindelse med stortingsvalget som ble avholdt da.

Data fra valgundersøkelsene for 2021 blir klare i oktober/november.

Det er “den gamle fylkesinndelingen” (før 2019) som gjelder som valgdistrikt for valget. På nettsiden til NSD blir resultatene publisert både i gamle og nye fylker: skolevalg.nsd.no/fylke.

381 av 393 skoler hadde meldt inn sine resultater innen fristen. NSD publiserte oppdaterte tall fredag 10. september med skoler som meldte inn tall i etterkant.

Du finner alle tall på skolevalg.nsd.no

Feil i mandatfordelingen

Etter utsending av resultatene for skolevalget 2021, ble det oppdaget en feil i beregningen av mandatfordeling på fylkesnivå.

NSD meldte fra om feilen og tok bort denne utregningen da det ble oppdaget. Vi beklager denne feilen.

De rapporterte resultatene for øvrig med oppgitte prosentfordelinger er riktige.

Hva er skolevalg?

  • Prøvevalg for stortingsvalg, sametingsvalg og fylkesvalg
  • Spørreundersøkelse blant elever og i befolkningen
  • Valgkamp på skolene. Ungdomspartiene deltar med debatter og valgtorg
  • Demokratiopplæring i praksis

Skolevalget peker ut retningen

Selv om resultatene fra skolevalget skiller seg fra det vanlige valget har det erfaringsmessig pekt på tendensene og hvilken retning resultatene går i. Kartene viser fylkesvise resultater for partiene ved skolevalget og det ordinære stortingsvalget i 2017.

test

Graf som viser tillit til politikere 1994-2019

Spørreundersøkelsen blir gjennomført både blant elevene og i et representativt utvalg av hele befolkningen. Dette datamaterialet gir et unikt innblikk i ungdoms holdninger og verdier gjennom tre tiår.

Her kan du laste ned datasettene