Skolevalg 2021

Offisielle valgdatoer for skolevalget er mandag 6. og tirsdag 7. september 2021, men valget kan også gjennomføres i perioden 30. august–3. september. Resultatene rapporteres inn til NSD, som samordner og offentliggjør dem klokken 19.00 den 7. september.

Påmelding til skolevalg

Påmeldingen til skolevalget er nå klar. Alle skolene har fått tilsendt invitasjonsbrev på epost med brukernavn og passord for skolen. Ta kontakt på skolevalg@nsd.no dersom du har spørsmål. Frist for påmelding er utvidet til 19. mai.

Klikk her for påmelding

Hva er skolevalg?

  • Prøvevalg for stortingsvalg, sametingsvalg og fylkesvalg
  • Spørreundersøkelse blant elever og i befolkningen
  • Valgkamp på skolene. Ungdomspartiene deltar med debatter og valgtorg
  • Demokratiopplæring

Skolevalget peker ut retningen

Selv om resultatene fra skolevalget skiller seg fra det vanlige valget har det erfaringsmessig pekt på tendensene og hvilken retning resultatene går i. Kartene viser fylkesvise resultater for partiene ved skolevalget og det ordinære stortingsvalget i 2017.

test

Graf som viser tillit til politikere 1994-2019

Spørreundersøkelsen blir gjennomført både blant elevene og i et representativt utvalg av hele befolkningen. Dette datamaterialet gir et unikt innblikk i ungdoms holdninger og verdier gjennom tre tiår.

Her kan du laste ned datasettene