NSD / Skolevalg / Informasjon om personvern elektronisk valg

Informasjon om personvern elektronisk valg

NSD – Norsk senter for forskningsdata arrangerer i 2021 skolevalg på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for behandling av dine data i forbindelse med skolevalget og NSD er databehandler.

Formålet med skolevalget er pedagogisk. Skolevalget er et prøvevalg som holdes i forkant av de ordinære valgene i landet. Gjennom å delta i skolevalget får du som elev erfare hvordan den demokratiske valgordningen i landet fungerer.

Innsamling og oppbevaring av opplysninger skal gjennomføres i henhold til personvernlovgivningen.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du er elev på en videregående skole som har takket ja til å delta i skolevalget. Stemmene samles inn via Nettskjema og lagres i Tjenester for sensitive data ved UiO.

Frivillig deltakelse

  • Din deltagelse i skolevalget er helt frivillig
  • Dersom du velger å delta kan du gi din stemme til et av partiene som stiller liste i ditt valgdistrikt. Det er kun mulig å avgi én stemme. Det er mulig å stemme blankt.

Hva gir oss rett til å samle inn dine personlige data?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Du samtykker ved å gå inn på lenken til skjemaet og sende inn skjemaet når du har avgitt stemme.

Behandling av data som samles knyttet til sikkerhet av gjennomføring av undersøkelsen er begrunnet i våre legitime interesser til å sikre dine data og rettigheter, samt våre systemer.

Hvilke personopplysninger samles inn?

For å avgi stemme må du logge på med din Feide-bruker i et Nettskjema. Vi mottar ditt Feide-brukernavn og passord, samt skole-navn og skole-ID, og når du avgir stemme; din stemme. Av disse lagrer vi bare ditt Feide-brukernavn og din stemme. Disse lagres i en separat database, og kan ikke kobles til hverandre.

Mulighet for identifisering?

Det finnes ingen kobling mellom ditt navn og din innsendte stemme. Det er sikret ved at brukernavn og stemme lagres i to separate databaser. Ingen vil kunne gjenkjennes i de dataene som lagres videre og som publiseres.

Ditt personvern - sikker lagring og videre bruk av data

  • Dine opplysninger vil kun brukes til formålene nevnt i dette skrivet av personer ved NSD som har konkrete oppgaver knyttet til gjennomføringen av Skolevalg. De er pålagt taushetsplikt.
  • Utdanningsdirektoratet får kun tilgang til resultater fra valget etter at NSD har sikret at ingen enkeltelever kan gjenkjennes.
  • Når skolevalget er gjennomført vil resultatene publiseres på skolevalg.nsd.no. Hvis hele skolen stemmer på det samme partiet, blir skolens resultat ikke publisert for å ivareta elevenes personvern.
  • Rådata ligger sikkert lagret i TSD (Tjenester), og slettes senest 30 dager etter publisering.
  • Etter de er anonymisert, lagres dataene sikkert på ubestemt tid. At det er anonymt betyr at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Dette datamaterialet vil bli gjort tilgjengelig for bruk i vitenskapelige studier, av forskere, studenter og andre interesserte.

Dine rettigheter

Etter at du har sendt inn din stemme, er denne anonym. Det er ikke mulig å trekke seg fra deltakelse etter at du har sendt inn din stemme, da det ikke er mulig å finne tilbake til hva som er din stemme. Din pålogging med Feide-brukernavn blir slettet 30 dager etter at skolevalget er avsluttet.

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen?

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for behandling av de opplysninger om deg som er nødvendige for å gjennomføre skolevalget. NSD gjennomfører undersøkelsen og databehandlingen på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Universitet i Oslo (UiO) er underdatabehandler til NSD og er ansvarlig for nettskjemaet, den tekniske løsningen vi benytter oss av for å samle og lagre dine opplysninger. UiO har inngått databehandleravtale og er pålagt taushetsplikt.

Hvor kan du finne ut mer?

Du kan lese mer om skolevalg på Utdanningsdirektoratets webside (https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/skolevalg/)

eller hos NSD på epost: skolevalg@nsd.no eller telefon 55 58 21 17

Har du spørsmål om behandling av dine personopplysninger, kan du også ta kontakt med Utdanningsdirektoratets personvernombud: personvernombud@udir.no.

Hvor finner du spørreundersøkelsen?

Du vil få tilsendt lenke til elektronisk skolevalg av din lærer.

Med vennlig hilsen og på forhånd takk for hjelpen!

Utdanningsdirektoratet og NSD – Norsk senter for forskningsdata