Om skolevalget

Hva er skolevalget?

NSD har arrangert skolevalg gjennom de siste 30 årene. Skolevalget består kort fortalt av 4 deler:

  • 1. Skolevalget

  • 2. Skolevalgundersøkelsen

  • 3. Nasjonal meningsmåling

  • 4. Undervisningsopplegg

Hvorfor bli med på Skolevalget?

Skolevalget gir elevene en unik mulighet for å oppleve hva det vil si å være en aktiv medborger i et demokrati. Skolevalget gjennomføres, med et par forenklinger, som det ordinære valget og vil gi elevene en praktisk og virkelighetsnær innføring i demokratigrunnlaget som det norske samfunnet hviler på. At en slik opplæring anses som viktig kommer tydelig til uttrykk gjennom vektleggingen av «Demokrati og medborgerskap» som tverrfaglig tema i Fagfornyelsen. Deltakelse i Skolevalget og Skolevalgundersøkelsen samt bruk av våre undervisningsopplegg vil sikre en opplæring i tråd med den nye læreplanen samtidig som det vil gi elevene en mulighet for å bidra aktivt til viktig kunnskap om ungdommens holdninger til en rekke dagsaktuelle tema. Bli med da vel!

 

Mer utfyllende informasjon om skolevalget >>

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)