NSD / Skolevalg 2021 / Skolevalg - Ofte stilte spørsmål

Skolevalg - Ofte stilte spørsmål

Kontakt skolevalg@nsd.no hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine her.

Når er det skolevalg?

Offisielle datoer for skolevalget 2021 er 6. og 7. september, men skolene kan gjennomføre valget og melde inn resultater fra og med 30. august.

Hvor kan vi melde på skolen vår?

Påmelding gjøres på nsd.no/skolevalg​. Fristen er 19. mai.

Hva med korona? Kan man fortsatt gjennomføre skolevalg?

Ja, skolevalg kan gjennomføres enten elektronisk med pålogging i Feide, og dersom smittesituasjonen tillater det kan man gjennomføre på tradisjonelt vis med papirvalg. Les anbefalinger fra NSD og Udir.

Er det kostnader for skolen i forbindelse med skolevalget?

Nei, deltakelse er kostnadsfritt for skolene.

Når er fristen for påmelding?

Påmeldingsfristen er 12. mai. Skolene kan endre og oppdatere informasjon fram til 27. august på nsd.no/skolevalg.

Hvor finner vi passord og brukernavn?

Passord og brukernavn til å logge på nsd.no/skolevalg finner du i invitasjonsbrevet (PDF-en) fra NSD som skolene får tilsendt 28. april. Ta kontakt med skolevalg@nsd.no hvis du har spørsmål.

Hvor finner jeg veiledninger?

Veiledninger for gjennomføring av skolevalget finner dere på denne siden: ​ ​

Hvem står for opptelling av stemmer og innrapportering?

Ved papirvalg er det skolene selv som har ansvar for å telle opp stemmer og å melde dette inn til NSD. Resultatene skal rapporteres inn til skolevalg.nsd.no/paamelding.

Når blir resultatene publisert?

NSD publiserer valgresultatene 7. september kl. 19.00.

Må alle skoler delta i skolevalgundersøkelsen?

Det er valgfritt å delta i valgundersøkelsen, men NSD ønsker at så mange som mulig deltar. Skolevalgundersøkelsen er en viktig kilde for både forskning og læring.

Hvilke partier kan en stemme på?

Elevene skal kunne stemme på alle parti som stiller liste i det aktuelle fylket.

Hvilke partier kan delta i skoledebatt og valgtorg?

Dette er opp til skolene, men NSD og Utdanningsdirektoratet anbefaler at antall deltakere i debatten ikke overskrider 9, og at partier som stiller i debatten fikk mer enn 1 % oppslutning ved forrige stortingsvalg.

Fant du ikke svar på det du lurte på? Kontakt oss på skolevalg@nsd.no