NSD / Skolevalg / Skolevalgundersøkelsen 2021

Skolevalgundersøkelsen 2021

I forbindelse med skolevalget inviteres skolene også til å delta i en valgundersøkelse (spørreundersøkelse) om ungdoms holdninger til valg og politikk. Spørreskjemaet utarbeides i samråd med valgforskere, og spørsmålene skal helst besvares i klasserommet kort tid etter at elevene har avlagt stemme ved valget.

Formålet med skolevalgundersøkelsen er i første rekke pedagogisk ved at elevene gis muligheten til å bruke informasjon om sin egen gruppe i undervisningen, og de blir introdusert for empirisk samfunnsvitenskap, bl.a. ved å benytte tall og fakta til å bygge opp en argumentasjonsrekke. I tillegg utgjør dataene fra skolevalgsundersøkelsene en viktig kilde til kunnskap, både for bruk i undervisningen og for forskere, om hvilke holdninger ungdom har til politikk og andre samfunnsspørsmål, og hvordan disse holdningene kan ha sammenheng med elevenes sosiale og kulturelle bakgrunn.

Man kan bruke datasettene fra skolevalgundersøkelsen i undervisning. Se eksempler på undervisningsressurser på denne siden: https://o.nsd.no/vgs/

  • Undersøkelsen besvares via et nettskjema. Lenke til undersøkelsen finner dere på skolens påmeldingsside, hvis skolen har valgt å delta i undersøkelsen.
  • Det er ikke nødvendig med innlogging eller passord til undersøkelsen.
  • Elevene skal velge sitt fylke og sin skole fra en nedtrekksmeny. Det er viktig at elevene velger riktig skole, sørg derfor for at elevene er kjent med skolenavn og skole-ID slik den er oppgitt på skolens påmeldingsside før de besvarer undersøkelsen.
  • For å sikre at skolen får et godt datasett å benytte i undervisningen, er det viktig at mange elever deltar.
  • Besvarelse av undersøkelsen tar ca. 15-20 min.

Før elevene besvarer skolevalgundersøkelsen skal faglærer/valgansvarlig sette seg inn i og gjøre elevene kjent med informasjonsskrivet om personvern. Dere finner også skrivet om skolevalgundersøkelsen i dokumentversjon på skolens påmeldingsside.