NSD / Skolevalg / Veiledning for gjennomføring av skolevalg

Veiledning for gjennomføring av skolevalg

Skolevalget skal gjennomføres i tidsrommet 30. august–7. september. Systemene åpner for testing 23. august, men merk at data som legges inn denne uka, vil bli slettet før valget åpnes 30. august.

Formålet med skolevalg er demokratiopplæring av ungdom.

Skolevalget er en viktig del av valgkampen til de partipolitiske ungdomsorganisasjonene. Formålet er likevel først og fremst å være et pedagogisk virkemiddel i arbeidet med å øke den politiske kompetansen og interessen blant de unge.

Dersom skolen arrangerer debatt og/eller valgtorg med representanter fra ungdomspartiene, skal dette foregå i god tid før valget. Det er ikke nødvendig å arrangere begge deler på samme dag, heller kan det være fint for elevene å få litt betenkningstid. Se for øvrig NSD/Udirs anbefalinger for gjennomføring av debatt og valgtorg, og LNUs debatthåndbok på våre nettsider.

NSD anbefaler å sette av litt tid til undervisning om temaet valg/demokrati før og etter valget. Dere finner forslag til undervisningsopplegg på https://o.nsd.no/vgs/. Se også eksempler på arbeidsopplegg på Stortingets undervisningssider.

Papirvalg eller elektronisk valg?

Under finner du veiledende beskrivelser for de ulike måtene man kan gjennomføre skolevalget på. Les veiledningene godt før gjennomføring. Ta kontakt på epost skolevalg@nsd.no om nødvendig.