Statistikk om høyere utdanning og forskning (DBH)

Statistikken i DBH omfatter alle universiteter, høgskoler og fagskoler i Norge. Datatilbudet er åpent tilgjengelig for forskning på sektoren, og for planlegging sentralt i departementer og lokalt ved hver enkelt institusjon.