Vi sørger for at data om mennesker og samfunn kan hentes inn, bearbeides, lagres og deles trygt og lovlig, i dag og i fremtiden.
Hånd som holder mobil med eit øye på

Ivareta personvern

Finn ut om ditt forskningsprosjekt skal behandle personopplysninger, og fyll ut meldeskjema.

Illustrasjon: pil som peker opp i sky

Arkiver data

NSD tar imot data om mennesker og samfunn for å gjøre dem tilgjengelig for deling og gjenbruk i forskning.

Lupe på data

Finn data

Dykk ned i vårt rikholdige arkiv med analyseklare data om mennesker og samfunn.

Stein Rokkan. Foto: NTB-arkiv/SCANPIX, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Stein Rokkan 100 år!

4. juli ville Stein Rokkan fylt 100 år. Han var en av norsk samfunnsforsknings mest formidable intellekt og byggere, både faglig og institusjonelt. Han var en visjonær i sin tid for deling og gjenbruk av data, og han var helt sentral i arbeidet som resulterte i etableringen av NSD for 50 år siden.

Les mer om Rokkans rolle i NSDs historie