Vi sørger for at data om mennesker og samfunn kan hentes inn, bearbeides, lagres og deles trygt og lovlig, i dag og i fremtiden.
Hånd som holder mobil med eit øye på

Ivareta personvern

Finn ut om ditt forskningsprosjekt skal behandle personopplysninger, og fyll ut meldeskjema.

Illustrasjon: pil som peker opp i sky

Arkiver data

NSD tar imot data om mennesker og samfunn for å gjøre dem tilgjengelig for deling og gjenbruk i forskning.

Lupe på data

Finn data

Dykk ned i vårt rikholdige arkiv med analyseklare data om mennesker og samfunn.

Grafikk som viser syn på demokrati i USA, Norge, UK og Georgia

Strukturendring i forskningssektoren

Regjeringen presenterte torsdag 4. februar beslutningen om å etablere to nye virksomheter: Et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse og et nytt tjenesteleveranseorgan. Oppgaver ved NSD vil bli flyttet til begge de to nye strukturene.

Les mer her