Vi sørger for at data om mennesker og samfunn kan hentes inn, bearbeides, lagres og deles trygt og lovlig, i dag og i fremtiden.
Hånd som holder mobil med eit øye på

Ivareta personvern

Finn ut om ditt forskningsprosjekt skal behandle personopplysninger, og fyll ut meldeskjema.

Illustrasjon: pil som peker opp i sky

Arkiver data

NSD tar imot data om mennesker og samfunn for å gjøre dem tilgjengelig for deling og gjenbruk i forskning.

Lupe på data

Finn data

Dykk ned i vårt rikholdige arkiv med analyseklare data om mennesker og samfunn.

Illustrasjon - hånd som peker på dataskjerm med data

NSD - 50 år med data til forskning

I år er det 50 år siden den kjente samfunnsforskeren Stein Rokkan sitt initiativ for å bedre forskningens tilgang til data resulterte i etableringen av NSD. Siden 1971 har virksomheten vokst og tjenesteporteføljen utvidet seg, men kjernen er den samme: Støtte forskningen i å få enklest mulig tilgang til data.

Vi har laget en egen jubileumsnettside