Om norske spørreundersøkelser

Datasamlingen består av

  • undersøkelser gjennomført i Norge av forskningsinstitutter som Statistisk sentralbyrå, Nova og TØI
  • undersøkelser gjennomført i Norge av forskere fra universiteter og høyskoler
  • de norske delene av flernasjonale undersøkelser som Eurobarometer og International Social Survey Programme (ISSP)

Alle undersøkelsene i datasamlingen er dokumentert både på norsk og engelsk. Noen datasett kan analyseres online eller lastes direkte ned fra nett. Andre datasett er tilgjengelige (for forskere og studenter) etter søknad og signert taushetserklæring. Søk om tilgang til undersøkelser via bestillingsskjemaet eller nsd@nsd.no.

Finn din norske spørreundersøkelse

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)