This page in English

Holdninger til bistand

Formålet med undersøkelsene er å samle inn data om folks holdninger til norsk bistand og utviklingshjelp. I tidsrommet 1993  til 2001 ble undersøkelsen gjennomført som deler av SSBs omnibusundersøkelser. I 2010 ble undersøkelsen samlet inn som en del av Reise- og ferieundersøkelsen.

Undersøkelsene utforsker nordmenns holdninger, kunnskap og oppfatning av mediedekning til utviklingshjelp.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Holdninger til bistand, 2013 Må bestilles PDF
Holdninger til norsk bistand, 2010 Må bestilles PDF
Holdninger til norsk bistand, 2006 Må bestilles PDF
Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 4, 2001 Må bestilles PDF
Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 4, 1996 Må bestilles PDF
Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 1, 1993 Må bestilles PDF
Holdninger til norsk utviklingshjelp og kunnskaper om FN, 1990 Må bestilles PDF
Holdninger til norsk utviklingshjelp, 1986 Må bestilles PDF
Holdninger til norsk utviklingshjelp, 1983 Må bestilles PDF
Holdninger til norsk utviklingshjelp, 1980 Må bestilles PDF
Holdninger til norsk utviklingshjelp, 1977 Må bestilles PDF
Holdninger til norsk utviklingshjelp, 1974 Må bestilles PDF
Holdninger til norsk utviklingshjelp, 1972 Må bestilles PDF

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forskere og studenter ved Statistisk Sentralbyrås godkjente forskningsinstitusjoner, kostnadsfritt via NSD.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)