Levekårsundersøkelser

Levekårsundersøkelsen EU-SILC

Fra og med 2011 har den nasjonale levekårsundersøkelsen blitt samordnet med undersøkelsen EU-SILC (Survey on Income and Living Conditions). Dette samarbeidet er koordinert av Eurostat. Levekårsundersøkelsen EU-SILC dekker årlig et bredt levekårsområde, og i tillegg kommer temaområder for levekårsundersøkelsen, som roterer med en syklus på tre år. Temaene som belyses er økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold.

Tittel Last ned Dokumentasjon
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2015 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2014 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2012 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2011 Må bestilles PDF

Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt

I 1996 ble den Samordnede levekårsundersøkelsen innført, bestående av årlige tverrsnitt- og panelundersøkelser. Tverrsnittundersøkelsen roterer tema i en tre-årig syklus, mellom helse, boforhold og arbeidsforhold. At undersøkelsene er gjentatt gjennom flere år gjør det mulig å se på trender over tid.

Tittel Last ned Dokumentasjon
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Arbeidsforhold, 2019 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Arbeidsforhold, 2016 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Arbeidsforhold, 2013 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Arbeidsforhold, 2009 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Arbeidsforhold, 2006 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Arbeidsforhold, 2003 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Arbeidsforhold, 2000 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Arbeidsforhold, 1996 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelsen - helse, omsorg og sosial kontakt, 2015, landsdel Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelsen - helse, omsorg og sosial kontakt, 2015, fylke Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelsen - helse, omsorg og sosial kontakt, 2012 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Helse, 2008 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Helse, 2005 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Helse, 2002 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Helse, 1998 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Boforhold, 2007 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Boforhold, 2004 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Boforhold, 2001 Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse - tverrsnitt, Tema: Boforhold, 1997 Må bestilles PDF

Samordnet levekårsundersøkelse - panel

I perioden 1996-2002 ble det gjennomført levekårsundersøkelser to ganger årlig. Panelundersøkelsene ble gjennomført hvert år i perioden 1997-2002, med unntak av 1999. Disse ble gjennomført med samme tema som tverrsnittundersøkelsene, påfølgende år. Panelet gir mulighet til å følge de samme respondentene over en tidsperiode. Fra og med 2003 gikk SSB over til å gjennomføre levekårsundersøkelsene som en del av EU-SILC.

Tittel Last ned Dokumentasjon
Levekårsundersøkelse 2009-2016, Tema: Arbeidsmiljø, panelundersøkelse Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelse 2006-2013, Tema: Arbeidsmiljø, panelundersøkelse Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsene 2006 og 2009, Tema: Arbeidsmiljø, panelundersøkelse Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse 1997-2002, panelundersøkelse Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse, 2000, panelundersøkelse Må bestilles PDF
Samordnet levekårsundersøkelse 1997-1998, panelundersøkelse Må bestilles PDF

Tidligere levekårsundersøkelser

Fra 1968 til 1995 ble levekårsundersøkelsen, helseundersøkelsen og boforholdsundersøkelsen gjennomført med jevnlige mellomrom, før alle undersøkelsene ble integrert i den samordnede levekårsundersøkelsen i 1996.

Tittel Last ned Dokumentasjon
Boforholdsundersøkelsen 1995, individnivå Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen, 1995 Må bestilles PDF
Helseundersøkelsen, 1995 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen, 1991 Må bestilles PDF
Boforholdsundersøkelsen, 1988 - individ Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen, 1987 Må bestilles PDF
Helseundersøkelsen, 1985 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen, 1983 Må bestilles PDF
Boforholdsundersøkelsen, 1981 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen, 1980 Må bestilles PDF
Helseundersøkelsen, 1975 Må bestilles PDF
Den norske Levekårsundersøkelsen, 1973 Må bestilles PDF
Helseundersøkelsen, 1968 Må bestilles PDF

Levekår i spesifikke utvalg

Det er også foretatt levekårsundersøkelser blant særskilte grupper av befolkningen. Merk at levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne het "Levekår blant mottakere av grunnstønad" i 1995, mens undersøkelsen blant innvandrere i 1983 het "Levekår blant utenlandske statsborgere

Tittel Last ned Dokumentasjon
Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn, 2016 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelse blant innsatte, 2014 Må bestilles PDF
Veteraners levekår. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner, 2012 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelse blant studenter, 2010-2011 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelse blant personer med nedsatt funksjonsevne, 2007 Må bestilles PDF
Levekår blant innvandrere, 2005-2006 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelse blant studenter, 2005 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelse blant landbruksbefolkningen, 2002 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen i Longyearbyen, 2000 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelse blant studenter, 1998 Må bestilles PDF
Levekår blant innvandrere, 1996, intervjufil Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelse blant mottakere av grunnstønad, 1995 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelse blant arbeidsledige, oppfølging fra 1991 Må bestilles PDF
Levekårsundersøkelsen blant utenlandske statsborgere, 1983 Må bestilles PDF
Levekår i fiskerikommuner, 1980 Må bestilles PDF

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forskere og studenter ved Statistisk Sentralbyrås godkjente forskningsinstitusjoner, kostnadsfritt via NSD.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

 

 

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)