This page in English

Ungdata

Ungdata er en nasjonal spørreskjema-undersøkelse blant elever på ungdoms- og i videregående skole. Formålet med undersøkelsen er å samle inn ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår i Norge generelt.

Spørreskjemaet består av en obligatorisk del som er lik for alle kommunene, og en del der kommunene kan velge blant et sett med forhåndsdefinerte spørsmål. Spørreskjemaet revideres hvert tredje år og var likt i periodene 2010-2012, 2013-2015 og 2016. Sentrale deler av spørreskjemaet har vært likt i hele perioden fra 2010-2017. Spørreskjemaet ble revidert før oppstart av undersøkelser i 2017, og data fra spørsmål som var nye i 2017 kan ikke anses som nasjonalt representative. Alle undersøkelsene dekker felles temaer som ungdoms forhold til rusmiddel, risikoatferd og vold, nære relasjoner, helse og trivsel, fritidsaktiviteter, samt skole og utdanning.

For mer informasjon om hvilke kommuner som har deltatt i prosjektet, se prosjektets nettside ungdata.no.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Ungdata 2010-2019 Må bestilles PDF

 

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forsknings- og undervisningsformål. Kostnadsfritt.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

Publikasjoner

Se publikasjonsliste på ungdata.no

Eksterne lenker

ungdata.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)