Om NSD - Norsk senter for forskningsdata

NSD er et nasjonalt senter og arkiv for forskningsdata. Vi arbeider for å gjøre data om mennesker og samfunn tilgjengelig for forskning.

Hva gjør vi?

  • Tilrettelegger for deling og gjenbruk av data om mennesker og samfunn
  • Gir råd om håndtering av data og personvern i forskning
  • Arkiverer data i tråd med internasjonale standarder
test3

Hvem er vi?

NSD er et statlig eid aksjeselskap med om lag 85 medarbeidere. Vi har et nasjonalt og internasjonalt virksomhetsområde, og er lokalisert sentralt i Bergen.

Oppdraget til NSD er å sikre åpen og enkel tilgang til forskningsdata, og forbedre mulighetene for empirisk forskning gjennom et bredt tilbud av data og støttetjenester.

Vi kombinerer fag og teknologi for å skape innovative tjenester som forenkler forskerhverdagen og fremmer datadrevet forskning.

NSDs verdier er å være medvirkende, kunnskapsrike og nyskapende.

Hvorfor er vi her?

Samfunnsoppdraget til NSD er å arkivere, tilrettelegge og formidle data til forskning og analyse. Målet er å levere rike dataressurser og gode støttetjenester til studenter, forskere og virksomheter innenfor høyere utdanning og forskning.

NSD skal bidra til at data holdes levende og kan brukes av forskere innen alle fagfelt som trenger data om mennesker og samfunn for å belyse sine problemstillinger.

Våre tjenester innen personvern og datahåndtering skal bidra til at data kan arkiveres og gjenbrukes ved at de har lovlig grunnlag og er godt dokumenterte.

Sertifisert arkiv

NSDs forskningsdataarkiv er sertifisert som et Trusted Digital Repository med CoreTrustSeal.

NSD er nasjonal tjenesteleverandør til den europeiske forskningsinfrastrukturen CESSDA. Siden 2014 har vi hatt avtale om arkivering av forskningsdata på vegne Arkivverket.

Omorganisering av sektoren

I februar 2021 ble det klart at regjeringen vil etablere omorganisere direktorater og tjenesteleverandører knyttet til kunnskapssektoren. Det blir opprettet et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) fra 1. juli 2021, og et nytt tjenesteleveranseorgan fra 1. januar 2022.

Oppgaver fra NSD vil i sin helhet bli flyttet til begge de to nye strukturene >>

Stein Rokkan. NTB-arkiv/SCANPIX, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Samfunnsforskeren Stein Rokkan og hans visjoner om deling og gjenbruk av data var helt sentral i etableringen av NSD. Sammen med Bjørn Henrichsen jobbet Rokkan for å implementere og utvikle ideene om levende dataarkiver som langsiktige, faglig relevante og permanente tjenester med et bred nedslagsfelt.

Les mer om NSDs historie og utgangspunkt