Personverntjenester

NSD leverer personverntjenester til 130 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner: Alle universitetene, de fleste høyskolene og flere forskningsinstitutt, helseforetak og kompetansesentre. Formålet er å sørge for at forskningen får lovlig tilgang til nødvendige persondata.

Feilutsendt påminning

Det har skjedd en feil i våre systemer og flere innmeldere har fått påminnelse i prosjekter som allerede kan være avsluttet eller som har sendt inn endringer. Du kan se bort i fra meldingen.

Fylle ut meldeskjema for personopplysninger

På denne siden får du veiledning til NSDs meldeskjema. Du kan lese om hva en personopplysning er, hvem som skal fylle ut meldeskjema, og hva du må ha klart på forhånd.

Få mer informasjon om å fylle ut NSDs meldeskjema

Andre tjenester fra NSD

hånd som holder mobiltelefon

Skal du samle inn, oppbevare eller bruke personopplysninger om i forbindelse forskningsprosjektet ditt? Da må fylle ut et meldeskjema. I vårt første e-læringskurs får du vite mer om hva et meldeskjema er, og hva du må ha klart før du fyller det ut.

Ta e-kurset gratis her!