Personverntjenester

Vi leverer personverntjenester til 130 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner: Alle universitetene, de fleste høyskolene og flere forskningsinstitutt, helseforetak og kompetansesentre. Formålet er å sørge for at forskningen får lovlig tilgang til nødvendige persondata.

Fylle ut meldeskjema for personopplysninger

Her får du veiledning til NSDs meldeskjema. Les om hva en personopplysning er, hvem som skal fylle ut meldeskjema, og hva du må ha klart på forhånd.

Få mer informasjon og fyll ut meldeskjema

Andre tjenester fra NSD

hånd som holder mobiltelefon

Skal du samle inn, oppbevare eller bruke personopplysninger om i forbindelse forskningsprosjektet ditt? Da må fylle ut et meldeskjema. I vårt første e-læringskurs får du vite mer om hva et meldeskjema er, og hva du må ha klart før du fyller det ut.

Ta e-kurset gratis her!