Personverntjenester

NSD leverer personverntjenester til 130 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner: Alle universitetene, de fleste høyskolene og flere forskningsinstitutt, helseforetak og kompetansesentre. Formålet er å sørge for at forskningen får lovlig tilgang til nødvendige persondata.

Planlagt vedlikehold fredag 23/4 kl 19-21

Fredag 23/4 vil en del tjenester være utilgjengelige på grunn av planlagt vedlikehold fra kl 19 til ca kl 21. Vi beklager de ulemper det måtte medføre.