* Institute for social research

This page shows links related to this unit.

External links

Link til arkivportalen.no (forvaltningsområde)

S-4F-11968 - Institutt for sosialforskning 1996 (Kirke, kultur, utdanning og forskning)