(81:15) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (81:15) Departementsområdet i 2013
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 943 892.0 824 824.0 119 68.0
Kvinner 1477 1373.0 1155 1155.0 322 218.0
Totalt 2420 2265.0 1979 1979.0 441 286.0
(81:15) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2013
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
1.6 1.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (81:15) Departementsområdet per fylke, år 2013
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 125 116.1
3 OSLO 248 233.9
4 HEDMARK 116 106.6
5 OPPLAND 131 122.4
6 BUSKERUD 127 116.3
7 VESTFOLD 118 111.8
8 TELEMARK 101 92.2
9 AUST-AGDER 88 83.0
10 VEST-AGDER 112 104.7
11 ROGALAND 168 155.6
12 HORDALAND 175 167.8
14 SOGN OG FJORDANE 129 119.3
15 MØRE OG ROMSDAL 132 122.9
16 SØR-TRØNDELAG 147 139.2
17 NORD-TRØNDELAG 125 115.6
18 NORDLAND 159 152.7
19 TROMS 114 107.1
20 FINNMARK 105 97.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (81:15) Departementsområdet per kommune, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS 125 116.1
OSLO 301 OSLO 248 233.9
HEDMARK 403 HAMAR 116 106.6
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 131 122.4
BUSKERUD 602 DRAMMEN 127 116.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG 118 111.8
TELEMARK 806 SKIEN 101 92.2
AUST-AGDER 906 ARENDAL 88 83.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 112 104.7
ROGALAND 1101 EIGERSUND 1 1.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 164 151.6
ROGALAND 1130 STRAND 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL 1 1.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR 1 1.0
HORDALAND 1201 BERGEN 175 167.8
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 105 97.6
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 24 21.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 132 122.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 147 139.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 125 115.6
NORDLAND 1804 BODØ 152 145.7
NORDLAND 1824 VEFSN 7 7.0
TROMS 1902 TROMSØ 114 107.1
FINNMARK 2003 VADSØ 105 97.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (81:15) Departementsområdet , år 2013
Etat Ansatte Årsverk
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 125 116.1
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 248 233.9
FYLKESMANNEN I HEDMARK 116 106.6
FYLKESMANNEN I OPPLAND 131 122.4
FYLKESMANNEN I BUSKERUD 127 116.3
FYLKESMANNEN I VESTFOLD 118 111.8
FYLKESMANNEN I TELEMARK 101 92.2
FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 88 83.0
FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 112 104.7
FYLKESMANNEN I ROGALAND 168 155.6
FYLKESMANNEN I HORDALAND 175 167.8
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 129 119.3
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 132 122.9
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 147 139.2
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 125 115.6
FYLKESMANNEN I NORDLAND 159 152.7
FYLKESMANNEN I TROMS 114 107.1
FYLKESMANNEN I FINNMARK 105 97.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (81:15) Departementsområdet , år 2013
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 125 116.1
3 OSLO FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 248 233.9
4 HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK 116 106.6
5 OPPLAND FYLKESMANNEN I OPPLAND 131 122.4
6 BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD 127 116.3
7 VESTFOLD FYLKESMANNEN I VESTFOLD 118 111.8
8 TELEMARK FYLKESMANNEN I TELEMARK 101 92.2
9 AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 88 83.0
10 VEST-AGDER FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 112 104.7
11 ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND 168 155.6
12 HORDALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND 175 167.8
14 SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 129 119.3
15 MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 132 122.9
16 SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 147 139.2
17 NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 125 115.6
18 NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND 159 152.7
19 TROMS FYLKESMANNEN I TROMS 114 107.1
20 FINNMARK FYLKESMANNEN I FINNMARK 105 97.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (81:15) Departementsområdet , år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 125 116.1
OSLO 301 OSLO FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 248 233.9
HEDMARK 403 HAMAR FYLKESMANNEN I HEDMARK 116 106.6
OPPLAND 501 LILLEHAMMER FYLKESMANNEN I OPPLAND 131 122.4
BUSKERUD 602 DRAMMEN FYLKESMANNEN I BUSKERUD 127 116.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG FYLKESMANNEN I VESTFOLD 118 111.8
TELEMARK 806 SKIEN FYLKESMANNEN I TELEMARK 101 92.2
AUST-AGDER 906 ARENDAL FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 88 83.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 112 104.7
ROGALAND 1101 EIGERSUND FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 1.0
ROGALAND 1103 STAVANGER FYLKESMANNEN I ROGALAND 164 151.6
ROGALAND 1130 STRAND FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 1.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 1.0
HORDALAND 1201 BERGEN FYLKESMANNEN I HORDALAND 175 167.8
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 105 97.6
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 24 21.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 132 122.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 147 139.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 125 115.6
NORDLAND 1804 BODØ FYLKESMANNEN I NORDLAND 152 145.7
NORDLAND 1824 VEFSN FYLKESMANNEN I NORDLAND 7 7.0
TROMS 1902 TROMSØ FYLKESMANNEN I TROMS 114 107.1
FINNMARK 2003 VADSØ FYLKESMANNEN I FINNMARK 105 97.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (81:15) Departementsområdet per arbeidssted, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 81:15:1:1 FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 125 116.1
OSLO 301 OSLO FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 81:15:2:1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 248 233.9
HEDMARK 403 HAMAR FYLKESMANNEN I HEDMARK 81:15:4:1 FYLKESMANNEN I HEDMARK 116 106.6
OPPLAND 501 LILLEHAMMER FYLKESMANNEN I OPPLAND 81:15:5:1 FYLKESMANNEN I OPPLAND 131 122.4
BUSKERUD 602 DRAMMEN FYLKESMANNEN I BUSKERUD 81:15:6:1 FYLKESMANNEN I BUSKERUD 127 116.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG FYLKESMANNEN I VESTFOLD 81:15:7:1 FYLKESMANNEN I VESTFOLD 118 111.8
TELEMARK 806 SKIEN FYLKESMANNEN I TELEMARK 81:15:8:1 FYLKESMANNEN I TELEMARK 101 92.2
AUST-AGDER 906 ARENDAL FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 81:15:9:1 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 88 83.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 81:15:10:1 FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 112 104.7
ROGALAND 1101 EIGERSUND FYLKESMANNEN I ROGALAND 81:15:11:2 FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD EGERSUND 1 1.0
ROGALAND 1103 STAVANGER FYLKESMANNEN I ROGALAND 81:15:11:1 FYLKESMANNEN I ROGALAND 164 151.6
ROGALAND 1130 STRAND FYLKESMANNEN I ROGALAND 81:15:11:4 FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD TAU 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL FYLKESMANNEN I ROGALAND 81:15:11:3 FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD SULDAL 1 1.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR FYLKESMANNEN I ROGALAND 81:15:11:5 FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD TYSVÆR 1 1.0
HORDALAND 1201 BERGEN FYLKESMANNEN I HORDALAND 81:15:12:1 FYLKESMANNEN I HORDALAND 175 167.8
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 81:15:14:1 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 105 97.6
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 81:15:14:2 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE AVD FØRDE 24 21.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 81:15:15:1 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 132 122.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 81:15:16:1 FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 147 139.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 81:15:17:1 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 125 115.6
NORDLAND 1804 BODØ FYLKESMANNEN I NORDLAND 81:15:18:1 FYLKESMANNEN I NORDLAND 152 145.7
NORDLAND 1824 VEFSN FYLKESMANNEN I NORDLAND 81:15:18:2 FYLKESMANNEN I NORDLAND AVD MOSJØEN 7 7.0
TROMS 1902 TROMSØ FYLKESMANNEN I TROMS 81:15:19:1 FYLKESMANNEN I TROMS 114 107.1
FINNMARK 2003 VADSØ FYLKESMANNEN I FINNMARK 81:15:20:1 FYLKESMANNEN I FINNMARK 105 97.9