Forsyningsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Direktoratet for industriforsyning
Kort navn: Dir. for ind.forsy.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

30.06.1950 Navneendring

Navn: Forsyningsdirektoratet
Kort navn: Forsyn.dir.

30.06.1950 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Handelsdepartementet

Historikk
Kgl res. 23.06.1950 bestemte at Forsyningsdepartementet skulle legges ned fra 30.06.1950. Direktoratet for industriforsyning med 6 kontorer og et sekretariat samt Rasjoneringskontoret, Fettkontoret og Det statistiske kontor fra Direktoratet for proviantering og rasjonering ble overført Handelsdepartementet og den nye enheten fikk navnet Forsyningsdirektoratet. Direktoratet ble nedlagt i henhold til kgl.res. 27.06.1959 og gjenstående fagfelt overført Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap.

Forsyningsdirektoratet hadde til å begynne med 10 kontorer og et sekretariat. Kontorene var: Industriforsyningskontoret, Lær- og skotøykontoret, Tekstilkontoret, Brenselskontoret, Gummikontoret, Mineraloljekontoret, Kontoret for jern, stål og metaller, Rasjoneringskontoret, Fettkontoret og Det statistiske kontor. Etter nedbygging bestod Direktoratet i 1953 av Sekretariatet og Kontoret for forbruksvarer, Kontoret for jern, stål og metaller og Kull- og oljekontoret. I 1956 var det bare 2 kontorer, Forbruksvarekontoret og Industriforsyningskontoret, i tillegg til Sekretariatet

Kilde: Arkivportalen.no

01.07.1959* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Direktoratet ble nedlagt i henhold til kgl.res. 27.06.1959 og gjenstående fagfelt overført Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.