Politiavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

2 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Omorganisering som politisk styringsmiddel. Departement eller direktorat? Søkelys på forvaltningspolitikken 1945-1970 om å anvende direktoratsmodellen som et politisk styringsmiddel.Empirisk belyst ved omorganiseringen av politiets sentrale ledelse. Dæhlin, Tore
Rapport 1992 Forvaltningspolitikk gjennom organiseringsprosessar: Ein studie av endringsprosessar knytta til organiseringa kring saksområde under Justisdepartementet og Kirke- og undervisningsdep. 1961-1986. Roness, Paul G.