Statsforvalteren

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.09.1982 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.07.1993 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
31.12.2002 Statens utdanningskontor 303 Enheten ble innlemmet i: Statsforvalteren
31.12.2002 Fylkeslege 303 Enheten ble innlemmet i: Statsforvalteren
01.01.2003 Statsforvalteren 203 Innlemmede enheter: Fylkeslege
01.01.2003 Statsforvalteren 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor
01.09.2003 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Kontoret for voldsoffererstatning
01.09.2003 Kontoret for voldsoffererstatning 111 Relaterte enheter: Statsforvalteren
01.01.2005 Lotteri- og stiftelsestilsynet 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren
01.01.2005 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Lotteri- og stiftelsestilsynet
01.01.2005 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Norge.no
01.01.2005 Norge.no 111 Relaterte enheter: Statsforvalteren
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Aust-Agder
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Buskerud
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Finnmark
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Hedmark
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Hordaland
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren i Nordland
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Oppland
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvaltaren i Rogaland
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Telemark
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Troms
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Vest-Agder
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Vestfold
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Østfold
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Aust-Agder
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Buskerud
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Finnmark
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Hedmark
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Hordaland
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren i Nordland
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Oppland
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvaltaren i Rogaland
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Telemark
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Troms
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Vest-Agder
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Vestfold
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Østfold
31.12.2013 Reindriftsforvaltningen lokalt 311 Relaterte enheter: Statsforvalteren
31.12.2013 Statens reindriftsforvaltning 310 Statsforvalteren
01.01.2014 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statens reindriftsforvaltning
01.01.2014 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Reindriftsforvaltningen lokalt
01.01.2018 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkeskommuner