Tingretter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
2002 87 tingretter statlige enheter
2002 92 tingretter etatsenheter
2003 91 tingretter etatsenheter
2004 87 (est.) tingretter etatsenheter
2005 83 tingretter etatsenheter
2006 78 tingretter etatsenheter
2007 70 tingretter etatsenheter
2008 68 tingretter etatsenheter
2009 68 tingretter etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 87 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1948 88 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1949 88 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1950 88 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1951 88 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1952 89 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1953 92 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1954 92 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1955 92 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1956 29 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1957 92 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1958 95 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1959 95 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1960 95 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1961 95 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1962 95 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1963 95 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1964 94 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1965 94 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1966 94 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1967 93 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1968 92 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1969 92 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1970 91 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1971 89 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1972 89 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1973 87 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1974 86 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1975 86 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1976 85 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1977 86 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1978 86 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1979 86 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1980 86 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1981 85 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1982 85 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1983 83 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1984 85 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1985 85 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1986 85 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1987 85 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1988 86 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1989 85 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1990 85 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1991 83 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1992 81 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1993 79 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1994 78 (est.) herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1995 76 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1996 76 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1997 76 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1998 76 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
1999 76 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
2000 76 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter
2001 76 herredsretter/sorenskrivere statlige enheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 4 byretter statlige enheter
1948 4 byretter statlige enheter
1949 4 byretter statlige enheter
1950 4 byretter statlige enheter
1951 4 byretter statlige enheter
1952 4 byretter statlige enheter
1953 4 byretter statlige enheter
1954 4 byretter statlige enheter
1955 4 byretter statlige enheter
1956 4 byretter statlige enheter
1957 4 byretter statlige enheter
1958 5 byretter statlige enheter
1959 5 byretter statlige enheter
1960 5 byretter statlige enheter
1961 5 byretter statlige enheter
1962 5 byretter statlige enheter
1963 5 byretter statlige enheter
1964 5 byretter statlige enheter
1965 5 byretter statlige enheter
1966 5 byretter statlige enheter
1967 5 byretter statlige enheter
1968 5 byretter statlige enheter
1969 5 byretter statlige enheter
1970 6 byretter statlige enheter
1971 6 byretter statlige enheter
1972 6 byretter statlige enheter
1973 7 byretter statlige enheter
1974 7 byretter statlige enheter
1975 7 byretter statlige enheter
1976 7 byretter statlige enheter
1977 7 byretter statlige enheter
1978 7 byretter statlige enheter
1979 7 byretter statlige enheter
1980 8 byretter statlige enheter
1981 8 byretter statlige enheter
1982 10 byretter statlige enheter
1983 10 byretter statlige enheter
1984 10 byretter statlige enheter
1985 10 byretter statlige enheter
1986 10 byretter statlige enheter
1987 11 byretter statlige enheter
1988 11 byretter statlige enheter
1989 11 byretter statlige enheter
1990 12 byretter statlige enheter
1991 12 byretter statlige enheter
1992 12 byretter statlige enheter
1993 12 byretter statlige enheter
1994 12 byretter statlige enheter
1995 12 byretter statlige enheter
1996 12 byretter statlige enheter
1997 12 byretter statlige enheter
1998 12 byretter statlige enheter
1999 12 byretter statlige enheter
2000 12 byretter statlige enheter
2001 12 byretter statlige enheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1972 1 Oslo skifterett statlige enheter
1973 1 Oslo skifterett statlige enheter
1974 1 Oslo skifterett statlige enheter
1975 1 Oslo skifterett statlige enheter
1976 1 Oslo skifterett statlige enheter
1977 1 Oslo skifterett statlige enheter
1978 1 Oslo skifterett statlige enheter
1979 1 Oslo skifterett statlige enheter
1980 1 Oslo skifterett statlige enheter
1981 1 Oslo skifterett statlige enheter
1982 1 Oslo skifterett statlige enheter
1983 1 Oslo skifterett statlige enheter
1984 1 Oslo skifterett statlige enheter
1985 1 Oslo skifterett statlige enheter
1986 1 Oslo skifterett statlige enheter
1987 1 Oslo skifterett statlige enheter
1988 1 Oslo skifterett statlige enheter
1989 1 Oslo skifterett statlige enheter
1990 1 Oslo skifterett statlige enheter
1991 1 Oslo skifterett statlige enheter
1992 1 Oslo skifterett statlige enheter
1993 1 Oslo skifterett statlige enheter
1994 1 Oslo skifterett statlige enheter
1995 1 Oslo skifterett statlige enheter
1996 1 Oslo skifterett statlige enheter
1997 1 Oslo skifterett statlige enheter
1998 1 Oslo skifterett statlige enheter
1999 1 Oslo skifterett statlige enheter
2000 1 Oslo skifterett statlige enheter
2001 1 Oslo skifterett statlige enheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.