Lensmenn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 470 lensmannskontor statlige enheter
1948 468 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1949 468 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1950 468 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1951 468 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1952 466 lensmannskontor statlige enheter
1953 463 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1954 463 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1955 463 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1956 463 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1957 463 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1958 459 lensmannskontor statlige enheter
1959 456 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1960 456 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1961 456 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1962 456 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1963 453 lensmannskontor statlige enheter
1964 435 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1965 435 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1966 435 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1967 416 lensmannskontor statlige enheter
1968 410 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1969 410 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1970 403 lensmannskontor statlige enheter
1971 398 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1972 398 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1973 393 lensmannskontor statlige enheter
1974 389 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1975 389 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1976 384 lensmannskontor statlige enheter
1977 381 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1978 381 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1979 381 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1980 378 lensmannskontor statlige enheter
1981 375 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1982 375 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1983 372 lensmannskontor statlige enheter
1984 371 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1985 371 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1986 371 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1987 371 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1988 370 lensmannskontor statlige enheter
1989 370 lensmannskontor statlige enheter
1990 370 lensmannskontor statlige enheter
1991 370 lensmannskontor statlige enheter
1992 370 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1993 369 lensmannskontor statlige enheter
1994 370 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1995 370 lensmannskontor statlige enheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.