Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.04.1937 Nyopprettelse

Navn: Fengselsskolen
Kort navn: Fengselsskolen
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Fengselsreformkomiteen av 1927 påpekte et sterkt behov for utdanning av tjenestemenn. Dette var et krav som flere ganger var blitt fremmet av de "underordnede tjenestemenn" i fengselsvesenet der ett av de fremste momentene var at de andre skandinaviske landene var lenger fremme på dette området. Som et resultat av denne debatten, åpnet Fengselsskolen den 1. april 1937 sitt første "utdannelseskursus for fengselstjenestemenn". Dette vakte stor oppmerksomhet, og i dagspressen ble det blant annet beskrevet som en "milepæl i vårt fengselsvesens utvikling". Skolens lokaler var i Botsfengselet med fengselsdirektøren, Ole Hartvig Nissen som fungerende skolesjef.
Kilde: http://www.krus.no/no/Om-KRUS/KRUS-historie2/
Internett: www.krus.no

01.01.1987 Navneendring

Navn: Kriminalomsorgens utdanningssenter
Kort navn: Kriminalomsorgens utdanningssenter

01.01.2001 Navneendring

Navn: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
Kort navn: KRUS

01.07.2013 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS legges etter etableringen av det nye Kriminalomsorgsdirektoratet direkte under diraktoratet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.