Skattefogder

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 21.07.1894
Navn ved opprettelse: Amtskasserere

Nedlagt via omorganisering

Dato: 31.12.2007
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 1601
Navn: Skattefogder
Kort navn: Skattefogder
Engelsk navn: County Tax Collection Offices
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Finansdepartementet
Overordnet: Skattedirektoratet
Type enhet: Gruppe