Direktoratet for økonomistyring - avdeling Stavanger

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2004
Navn ved opprettelse: Statlig økonomistyring - region Stavanger
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 1620
Navn: Direktoratet for økonomistyring - avdeling Stavanger
Kort navn: DFØ - Stavanger
Engelsk navn: Norwegian Government Agency for Financial Management - Stavanger department
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Finansdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1103 Stavanger
Organisasjonsnummer: 986255850