Konsesjonskontoret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1918* Nyopprettelse

Navn: Konsesjonskontoret
Kort navn: Konsesjonsktrt.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
Lokalisering: 301 Kristiania

Bakgrunnen for opprettelsen av kontoret var konsesjonslovgivningenom ervervelse av fast eiendom, som kom i årene før og under første verdenskrig. Skogkonsesjonsloven av 1908 og særlig provisorisk anordning om ervervelse av fast eiendom på landet av 14.08.1917 førte til en stor mengde konsesjonssaker. Til konsesjonskontoret hører alle saker vedrørende ervervelse av jord, skog, myr og fjell. Før konsesjonskontoret ble opprettet, hadde Skogkontoret dette saksområdet.
Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1948* Nyrapportering

(Enheten rapporterer til ny enhet.)

01.01.1956* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Jordavdelingen

01.01.1976* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.1992* Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Endringen må ses i sammenheng med omdanningen av Direktoratet for statens skoger til statsforetaket Statsskog SF.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.