Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1949 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1950 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1951 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1952 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1953 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1954 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1955 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1956 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1957 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1958 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1959 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1960 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1961 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1962 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1963 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1964 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1965 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1966 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1967 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1968 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1969 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1970 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1971 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1972 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1973 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1974 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1975 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1976 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1977 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1978 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1979 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1980 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1981 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1982 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1983 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1984 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1985 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1986 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1987 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1988 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1989 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1990 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1991 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1992 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter
1993 18 fylkeslandbrukssjefskontor statlige enheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.