Forbrukerkontorene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 31 45 76 26 28 54 5 17 22
2011 28 52 80 27 32 59 1 20 21
2012 29 46 75 25 30 55 4 16 20
2013 30 44 74 25 28 53 5 16 21
2014 29 46 75 26 34 60 3 12 15
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 41 43 42 42 38 40 37 50 47
2011 42 42 42 42 37 40 49 48
2012 41 40 40 41 37 38 47 46
2013 41 42 42 40 39 39 47 48 47
2014 40 40 40 39 37 38 49 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1960* Navneendring

Navn: Heimkonsulenter i fylkene
Kort navn: Heimkonsulenter i fylkene

01.07.1973 Navneendring

Navn: Fylkeskontorene
Kort navn: Fylkeskontorene

01.01.1977* Navneendring

Navn: Forbruker- og heimstellkontorene
Kort navn: Forbruker- og heimstellkontorene

01.01.1980* Navneendring

Navn: Forbrukerkontorene
Kort navn: Forbrukerkontorene

Forbrukarrådet har kontor i kvart fylke. For Oslo og Akershus har Forbrukarrådet felles kontor, og i Troms er det forutan kontoret i Tromsø ei avdeling i Harstad. Forbrukarrådet sine kontor i fylka har den daglege nærkontakten med forbrukarane rundt om i landet. Kontora er dessutan sekretariat for forbrukarutvala i fylka.

01.01.2004* Består via omorganisering

Type enhet: Gruppe

18 fylkeskontor omorganiseres til 10 nye enheter.

De nye enhetene lokaliseres til Gjøvik, Sarpsborg, Skien, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Oslo. Den sentrale ledelses- og fagenheten ligger fortsatt i Nydalen i Oslo.

Omorganiseringen innebærer at Forbrukerrådet etter endringen har kontorer i alle landets fylker. Kontorene i Alta, Steinkjer, Molde, Førde, Hamar, Arendal, Drammen og Tønsberg går inn i større enheter. Det gjør også underkontoret i Troms, som tidligere var lokalisert i Harstad.

Omorganiseringen ble gjennomført i løpet av 2003.

01.05.2017* Består via omorganisering

Forbrukerrådets veilednings- og meglingstjeneste samlar tenestene frå ti regioner til tre kontor, lokalisert i Tromsø, Stavanger og Skien.

På grunnlag av Difi-rapporten Gjennomgang av det statlege forbrukarapparatet frå våren 2015 har Forbrukarrådet nyleg vore gjennom ei omorganisering. Frå 1. mai 2017 er dei ti regionkontora grupperte om til tre større einingar i Tromsø, Stavanger og Skien. Endringa legg grunnlag for sterkare fagmiljø, høgare effektivitet og betre servicetilbod til forbrukarane. Forbrukarrådet har òg frå august 2017 etablert ei hospiteringsordning med tre–fem kontorplassar på Svalbard. Forbrukarrådet har i tillegg fått klarare arbeidsdeling internt ved at alt meklingsarbeid blir drive frå dei tre nye einingane, medan det interessepolitiske arbeidet og portalverksemda blir drivne frå hovudkontoret i Oslo.

Se også Pressemelding, 27.01.2016 Nr: 16004 fra BFD: Omorganiserer Forbrukerrådet for å styrke tilbudet
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/omorganiserer-forbrukerradet-for-a-styrke-tilbudet/id2472071/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.