Statens plantevern

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1891* Nyopprettelse

Navn: Statsentomolog
Kort navn: Statsentomolog
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Staten
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 214 Ås

Litt historikk
I 1891 tok konservator Maribo Schøyen ved Zoologisk museum på seg å svare på spørsmål om plantesykdommer og fikk stilling som landbruksentomolog. I 1894 ble han oppnevnt som Statsentomolog under forutsetning av at han i tillegg til insektskader også skulle ta seg av soppsykdommer. Det ble i 1919 oppnevnt en egen Statsmykolog med arbeidsplass i Botanisk museum på Tøyen. Statsentomologen fikk kontor ved Zoologisk museum på Tøyen fra 1922. Verken Statsentomologen eller Statsmykologen hadde arbeidshjelp før i 1937 da det ble bevilget penger til kontorhjelp. 01.07 1941 ble Statens plantepatologiske institutt, Botanisk avdeling opprettet på Botanisk Museum. 01.07 1942 ble instituttet utvidet med Zoologisk avdeling. Fra 01.07 1946 ble navnet endret til Statens plantevern. 01.07. 1948 ble Ugrasbiologisk avdeling knyttet til Statens plantevern og plassert på Ås. Fra høsten 1958 ble alle tre avdelingene i Statens plantevern samlet i fellesbygget på Ås. I 1958 ble sykdommer og skader på skog overført til Det norske skogforsøksvesen etter at plantevernet hadde stelt også med disse skadene i 67 år.

Kilde: Arkivportalen.noT.o.m. 1990 har enheten enheten blitt presentert med oppgaver tilknyttet forskning og undervisning. F.o.m. 1991 er oppgavene knyttet til "forskning, rådgivning, undervisning og forvaltningsoppgaver innenfor områdene plantesjukdommer, skadedyr og ugrass." (ref. Statskalenderen 1991). Dette tolkes som en endring av oppgaver, slik at enheten heretter ivaretar mer forvaltningsrelaterte oppgaver og kan derved betraktes som en enhet med direktoratstatus.

17.02.1900* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1946 Navneendring

Navn: Statens plantevern
Kort navn: Statens plantevern

Fra 01.07 1946 ble navnet endret til Statens plantevern.

01.01.1958* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

I 1958 ble sykdommer og skader på skog overført til Det norske skogforsøksvesen etter at plantevernet hadde stelt også med disse skadene i 67 år.

Fra høsten samme år (1958) ble alle tre avdelingene i Statens plantevern samlet i fellesbygget på Ås;
- Statsentomologen, kontor ved Zoologisk museum på Tøyen fra 1922
- Statsmykolog med arbeidsplass i Botanisk museum på Tøyen (opprettet 1919)
- Statens plantepatologiske institutt, Botanisk avdeling opprettet på Botanisk Museum 01.07 1941

01.01.1993* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

01.01. 1993 ble Pesticidlaboratoriet overført fra Statens næringsmiddeltilsyn som en egen avdeling i Statens plantevern.

31.12.1994 Nedlagt via sammenslåing

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.