Statens landbruksbank

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 89 83 172 86 50 136 3 33 36
1981 86 84 170 82 50 132 4 34 38
1982 84 80 164 80 50 130 4 30 34
1983 81 79 160 78 47 125 3 32 35
1984 77 86 163 74 49 123 3 37 40
1985 75 85 160 72 47 119 3 38 41
1986 70 86 156 67 48 115 3 38 41
1987 72 81 153 66 45 111 6 36 42
1988 73 85 158 65 48 113 8 37 45
1989 69 75 144 63 45 108 6 30 36
1990 69 71 140 65 42 107 4 29 33
1991 63 71 134 57 47 104 6 24 30
1992 61 74 135 56 47 103 5 27 32
1993 64 69 133 59 44 103 5 25 30
1994 65 71 136 62 46 108 3 25 28
1995 62 72 134 58 47 105 4 25 29
1996 60 64 124 58 43 101 2 21 23
1997 50 59 109 45 37 82 5 22 27
1998 50 62 112 45 34 79 5 28 33
1999 44 59 103 39 36 75 5 23 28
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 44 45 46 43 45 47 45
1981 45 44 45 46 43 45 46 45
1982 46 43 45 46 43 45 45 44
1983 46 43 45 47 41 45 45 45
1984 47 42 45 47 42 45 44 43
1985 48 42 45 48 42 46 42 42
1986 46 42 44 47 42 45 43 42
1987 46 43 45 47 43 45 39 44 43
1988 46 43 44 47 42 45 41 43 43
1989 47 44 46 47 44 46 46 45 45
1990 47 44 46 47 43 45 47 48
1991 45 42 43 44 39 42 49 46 47
1992 46 42 44 45 40 43 49 45 46
1993 44 42 43 44 40 42 43 45 45
1994 46 43 44 46 41 44 46 46
1995 46 44 45 46 43 45 46 45
1996 46 45 46 46 45 46 46 47
1997 47 46 46 47 46 47 49 45 45
1998 48 46 47 47 47 47 53 45 46
1999 48 47 48 48 46 47 53 50 50

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1992 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Enheten" Statens naturskadefond" nedlegges. DVS. at enheten mister sin stilling som institusjon med direktoratsstatus. Sekretariatet er med verknad frå og med 1992 slått sammen med "Statens landbruksbank" (Jfr. St.prp.nr.1 1992/93 kap. 1148, s.180).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.