Statens Kornforretning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1929* Nyopprettelse

Navn: Statens Kornforretning
Kort navn: Statkorn
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Opprettet ved lov om landets konforsyning av 22. Juni 1928, nr. 27. Den nye GATT/WTO-avtalens ikrafttredelse 1. juli 1995 medførte at markedsordningen for korn ble endret med virkning fra samme dato. Ut fra avtalens krav om et skille mellom konkurransedelen og forvaltningsdelen, ble forretningsvirksomheten skilt ut fra forvaltningsbedriften Statens Kornforretning i et eget aksjeselskap, Statkorn Holding AS, 1. juli 1995, mens Statens Kornforretning beholdt sin tilknytningsform.

01.07.1995 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

Den nye GATT/WTO-avtalens ikrafttredelse 1. juli 1995 medførte at markedsordningen for korn ble endret med virkning fra samme dato. Ut fra avtalens krav om et skille mellom konkurransedelen og forvaltningsdelen, ble forretningsvirksomheten skilt ut fra forvaltningsbedriften Statens Kornforretning i et eget aksjeselskap, Statkorn Holding AS, 1. juli 1995, mens Satatens Kornforretning beholdt sin tilknytningsform. Ved utgangen av 1996 var det 582 ansatte i konsernet.

30.06.2000 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

I samband med behandlinga av St.prp. nr. 1 (1998-99) og Innst. S. nr. 89 (1998-99) vedtok Stortinget at Statens Kornforretning, Omsetningsrådet, Fraktkontoret for slakt og delar av Statens landbruksbank skulle samordnast til ei verksemd. Det nye forvaltningsorganet, Statens landbruksforvaltning (SLF), er underlagt Landbruksdepartementet og blei oppretta med verknad frå 1.7.2000, jf. St.prp. nr. 82 (1999-2000).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.