Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1986 47 30 77 45 16 61 2 14 16
1987 43 27 70 41 13 54 2 14 16
1988 37 31 68 35 18 53 2 13 15
1989 35 33 68 35 18 53 15 15
1990 32 33 65 31 19 50 1 14 15
1991 43 32 75 42 21 63 1 11 12
1992 38 33 71 36 20 56 2 13 15
1993 30 32 62 28 17 45 2 15 17
1994 43 31 74 41 19 60 2 12 14
1995 41 32 73 37 20 57 4 12 16
1996 39 29 68 35 16 51 4 13 17
1997 43 32 75 41 18 59 2 14 16
1998 43 30 73 41 20 61 2 10 12
1999 44 30 74 39 18 57 5 12 17
2000 43 28 71 40 17 57 3 11 14
2001 43 26 69 37 13 50 6 13 19
2002 44 30 74 37 15 52 7 15 22
2003 41 33 74 34 17 51 7 16 23
2004 40 34 74 32 19 51 8 15 23
2005 40 28 68 32 19 51 8 9 17
2006 41 29 70 33 20 53 8 9 17
2007 39 26 65 31 19 50 8 7 15
2008 44 30 74 34 22 56 10 8 18
2009 43 24 67 31 16 47 12 8 20
2010 46 28 74 34 21 55 12 7 19
2011 43 29 72 32 16 48 11 13 24
2012 42 24 66 33 13 46 9 11 20
2013 44 30 74 32 17 49 12 13 25
2014 44 27 71 32 18 50 12 9 21
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1986 39 42 41 40 42 40 43 41
1987 41 41 41 41 40 41 42 41
1988 43 40 41 43 38 42 42 41
1989 44 39 41 44 38 41 41 41
1990 45 40 43 46 36 42 44 44
1991 41 40 41 41 37 40 45 44
1992 43 39 41 43 35 40 45 46
1993 46 40 43 46 38 43 43 44
1994 42 41 42 42 39 41 45 45
1995 43 41 42 43 40 42 44 43
1996 45 43 44 45 43 44 44 44
1997 45 43 44 45 43 44 44 45
1998 45 43 44 45 42 44 44 45
1999 45 43 44 46 40 44 41 48 46
2000 43 41 43 43 38 42 47 47
2001 44 45 44 43 41 42 48 49 48
2002 44 43 44 44 39 42 49 48 49
2003 45 44 45 44 40 43 53 48 49
2004 46 44 45 45 41 44 48 49 48
2005 47 45 46 47 42 45 48 53 51
2006 47 45 46 46 44 45 51 48 50
2007 47 44 46 46 44 45 51 45 48
2008 45 41 43 45 43 44 46 34 41
2009 47 44 46 47 47 47 47 37 43
2010 48 42 46 49 43 47 47 39 44
2011 49 42 46 49 42 46 51 41 46
2012 50 42 47 50 46 49 52 38 44
2013 50 43 47 52 45 49 46 40 43
2014 51 45 48 51 45 49 50 44 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1997* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.