Idrettsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

4 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1996 Kropp, kultur og tippekamp : Statens idrettskontor, STUI og Idrettsavdelingen 1946-1996. Matti Goksøyr (red.).
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Informasjon i utforming av statlig idrettspolitikk- En studie av søk etter, eksponering for og bruk av informasjon i arbeidet med meldingen til Stortinget: Den norske idrettsmodellen. Karlsson, Alexander
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Statlig idrettspolitikk - en studie av politikkdannelse på idrettsfeltet Holmen Waldahl, Ragnhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Idrett og offentleg politikk. Ein studie av trekk ved samhandlinga mellom Norges Idrettsforbund og styresmaktene etter 1945. Slåtten, Sigbjørn Andreas