Avdelingen for videregående opplæring

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1986* Ny via splittelse

Navn: Avdelingen for videregående opplæring
Kort navn: Avd. for videreg. oppl.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

Avdelingen bestod av 5 kontorer.

Kontoret for regelverk og fellessaker (Vg1): Lov om videregående opplæring. Forskrifter under loven (inntak, eksamen osv). Generelle juridiske spørsmål i forbindelse med videregående skoler. Koordinering av remissuttalelser og andre fellessaker i avdelingen.

Kontoret for undervisningsfaglige saker (Vg2): Læreplanspørsmål, bl.a. godkjenning av fagplaner etter tilrådning fra Rådet for videregående opplæring. Spørsmål som gjelder utdanningens innhold, lærernes kvalifikasjoner, læremidler og utstyr i den utstrekning departementet har sløike spørsmål til behandling.

Kontoret for budsjett og tilskudd (Vg3): Statlige tilskudd til fylkeskommunale videregående skoler. Data- og informasjonsgrunnlag for budsjett og planlegging. Koordinering av avdelingens budsjettarbeid. Saker som gjelder budsjett og drift av Rådet for videregående opplæring og Sekretariatet for databehandling i skolen.

Kontoret for statlige videregående skoler (Vg4): Budsjett og forvaltning av statlige skoler under lov om videregående opplæring, herunder skoler for spesialundervisning og egne skoler for den samiske befolkning og noen skoler for yrkesutdanning som ikke er lagt inn under loven. (Spørsmål som gjelder regelverk og undervisningsinnhold behandles også av Vg1 og 2).

Kontoret for fagopplæring i arbeidslivet (Vg5): Lov om fagopplæring i arbeidslivet, forskrifter under loven. Statstilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger. Andre spørsmål som gjelder fagopplæring i arbeidslivet. Rådet for fagopplæring i arbeidslivet.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2000* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Oppgaver og ansatte fra Nasjonalt læremiddelsenter og Eksamenssekretariatet ved Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus (SUE) er overført til Læringssenteret, sammen med utviklingsoppgaver og ansatte fra Grunnskoleavdelingen og Avdeling for videregående opplæring i Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.