Grunnskolerådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1966 Nyopprettelse

Navn: Folkeskolerådet
Kort navn: Folkeskolerådet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1969 Navneendring

Navn: Grunnskolerådet
Kort navn: Grunnskolerådet

01.01.1976 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1992 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Jf. St.prp.nr.75 (1991-1992) Omorganisering av utdanningsadministrasjonen m.m. (Innst.S.nr.185 (1991-1992) som også inkluderte endringer i Grunnskolerådet, Nasjonalt læremiddelsenter, Rådet for videregående opplæring (RVO).

Den statlige utdanningsadministrasjonen består således etter omorganiseringen av departementet, Nasjonalt læremiddelsenter (NLS), Eksamenssekretariatet ved Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus (SUE) og statens utdanningskontor i hvert fylke.

I henhold til masteroppgaven "Organisatorisk utvikling i den statlige utdanningsadministrasjonen 1947-2014 - Med hovedvekt på beslutningsprosessen i forkant av Utdanningsdirektoratets opprettelse i 2004" av Marte Hoel Ophaug (2015) ble organets oppgaver ble flyttet opp til departementet og at nedleggelsen således var en form for vertikal de-spesialisering.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.