Skoledirektører (Folkeskolevesenet)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Skoledirektører (Folkeskolevesenet)
Kort navn: Skoledirektører
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Lover 16.7.1936 om folkeskulen på landet § 60 og i byane § 57. Pr. 1947 var det skoledirektører i Oslo, Hamar, Agder, Stavanger, Bjørgvin og Nidaros bispedømmer samt Nordland, Troms og Finnmark fylker.

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.1992* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

Jf. St.prp.nr.75 (1991-1992) Omorganisering av utdanningsadministrasjonen m.m. (Innst.S.nr.185 (1991-1992) som også inkluderte endringer i Grunnskolerådet, Nasjonalt læremiddelsenter, Rådet for videregående opplæring (RVO).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.