Universitetet i Trondheim

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

54 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Universitetet - fra kulturinstitusjon til kunnskapsbedrift? Bleiklie, Ivar
Bokkapittel Politiske nettverk og den universitetspolitiske arena. Bleiklie, Ivar
Bokkapittel Lokale reformstrategier - ritualisering, tilpasning og utnytting. Bleiklie, Ivar og Gro Reppen, Marianne Aarre, Nicoline Frølich.
Bokkapittel Reformpolitikk og endring. Bleiklie, Ivar
Bokkapittel Bilder av universitetene. KRAFTSENTRA; dannelsessentra, urosentra. Hernes, Gudmund
Bok 2000 Transforming Higher Education. A Comparative Study. Kogan, Maurice, Marianne Bauer, Ivar Bleiklie og Mary Henkel
Bok 2000 Policy and Practice in Higher Education. Reforming Norwegian Universities. Bleiklie, Ivar og Roar Høstaker, Agnete Vabø
Bok 1996 Distance Education in Norway and Scotland, Experiences and Reflections. Nylehn, George & Anne Marie Støkken, Judith Georg, Børre Nylehn (red.)
Bok 1996 Kunnskap og makt. Norsk høyere utdanning i endring. Bleiklie, Ivar (red.)
Bok 1991 Universitetets idé gjennom tidene og i dag. E.A. Wyller (red.)
Bok 1989 Universitet og samfunn. Festskrift til Magne Lerheim. Lerheim, Magne, Arnfinn Graue og Kjell A. Sælen.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Kvalitetsreformen: en prosesstudie relatert til tidligere reformer innenfor universitets- og høgskolesektoren. Hem, Trond Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Selvstendighet eller full integrasjon? Hvordan Universitetet i Trondheim og NTH ble til Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU). Unander, Bjørn Oscar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Mellom sentral styring og lokal autonomi. En case-studie av opprettelsen av et felles hovedfagstilbud for helsefagene. Ratikainen, Kaja
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Ulikhetens reproduksjon? En studie av effektivitetsdebatten på den universitetspolitiske arena i Norge og Frankrike. Rikstad, Trude
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Reformer i universitetssektoren 1989 - 1995. - En organisasjonsteoretisk analyse. Styrk Hansen, Lise Margrethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Formingen av den norske siviløkonomprofesjonen etter 1945 - Ledelsesteori som profesjonsstrategi. Lidtun, Vidar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Patrioter og bønder. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs arbeid med landbrukspremier 1772-1806. Aase, Monica
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Forskningsorganisering og samfunnsplanlegging. En case-studie av den politiske prosess i tilknytning til St.meld.nr. 35, 1975-76 om forskningens finansiering og organisering. Skytterholm, Ole
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1972 Prosesser og konsekvenser. En studie av sammenheng mellom beslutningsprosess, opptaksregler og rekrutteringsmønster i Det medisinske studium 1960-70. Sætren, Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 The location of Norwegian district colleges and universities. (magisteravhandling) Stava, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Universitetspolitikken 1950-1970. Rasjonaliseringen av Universitetet. (Magistergradsavhandling). Stjernø, Steinar
Hovud-/magister-/masteroppgåve Universitetets liberalitet. Slagstad, Rune
Notat 2003 Changing Government Contol in Norway: High Civil Service, Universities and Prisons. Bleiklie, Ivar og Per Lægreid, Marjoleine H. Wik.
Notat 2001 Changing Knowledge Regimes. And Public Support of Higher Education. Bleiklie, Ivar og Haldor Byrkjeflot
Notat 2000 Educating for Citizenship. Repport submitted to the Working Party "Universities as sites of citizenship". Bleiklie, Ivar
Notat 2000 Kvalitet og fristilling. Bleiklie, Ivar
Notat 1999 University and Democracy. Bleiklie, Ivar
Notat 1999 Policy Regimes and Policy Change. Comparing Higher Education Reform Policy in Three European Countries. Bleiklie, Ivar
Notat 1997 Policy Regimes and Policy Design - a Dynamic Network Approach. The cases of higher education in England, Sweden and Norway. Bleiklie, Ivar og Steve Hanney, Susan Marton.
Notat 1996 Reform and Change in the Higher Education System. Bleiklie, Ivar
Notat 1996 Rendering unto Caesar. On Implementation Strategies in Academia. Bleiklie, Ivar
Notat 1996 Høgre utdanning og studentkarrierer etter 1980. Lindbekk, Tore
Notat 1995 Merging Departments. Vabø, Agnete
Notat 1995 Produksjon og effektivitet i universitetsinstitutter. Sandal, Knut
Notat 1995 The Politics of Higher Education Reform. Bleiklie, Ivar
Notat 1995 Policy Arenas, Networks and Higher Education Reform. The Cases of England, Sweden and Norway. Bleiklie, Ivar og Steve Hanney, Susan Marton.
Notat 1994 The New Public Management and the Pursuit of Knowledge. Bleiklie, Ivar
Notat 1994 From Individual Pursuit to Organized Enterprise: Norwegian Higher Education Policy and the Graduate Curriculum. Bleiklie, Ivar og Roar Høstaker
Notat 1994 The Politics of University Governance: Scandinavian Experiences 1960 - 1980. Bleiklie, Ivar
Notat 1994 The Institutionalization of Industrial Administration in Norway 1950 - 1990: Consequences of Engineering-Domination for Education in Business Administration. Byrkjeflot, Haldor og Tor Halvorsen
Notat 1993 Internationalizing of higher education in Norway: development and perspectives. Ramseng, Øystein Aasen
Notat 1993 University Reform Policy: Preliminary notes about Recent Reforms in Norway and Sweden. Bleiklie, Ivar
Notat 1993 Lederrollen ved universitetene. Bleiklie, Ivar
Notat 1992 Utdanningssystemet som styringsarena: Forslag til forskningsprogram. Bleiklie, Ivar
Rapport 2007 NOU 2007: 9 Rosenborgsaken Rosenborgsaken — Det offentliges håndtering av kreft hos ansatte og studenter ved Norges lærerhøgskole i Trondheim/ Den allmennvitenskapelige høgskolen Gerd Ersdal (leder), Ole Harbitz, Geir Riise, Mette Cecilie Greve og Henrik Toft Sørensen
Rapport 2002 Mytedannelser i endringsprosesser i akademiske institusjoner. Vabø, Agnete
Rapport 1994 Universitetet og samfunn: Et spenningsforhold sett i lys av yrkesrettingsprosessen. Vabø, Agnete
Tidsskriftsartikkel 2000 Policy Regimes and Policy Change: Comparing Higher Education Reform Policy in Three European Countries. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1999 The University, the State, and Civil Society. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1998 Justifying the Evaluative State: New Public Management ideals in higher education. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1994 Norwegian and Swedish Graduate Reform Policies. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1994 From Individual Pursuit to Organised Enterprise: Norwegian Higher Education Policy and the Post Graduate Curriculum. Bleiklie, Ivar & Roar Høstaker
Tidsskriftsartikkel 1993 Norsk og svensk universitetspolitikk. Bleiklie, Ivar