Norges musikkhøgskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 59 24 83 41 17 58 18 7 25
1981 58 23 81 41 19 60 17 4 21
1982 66 27 93 46 19 65 20 8 28
1983 68 27 95 49 19 68 19 8 27
1984 65 28 93 47 20 67 18 8 26
1985 66 27 93 46 20 66 20 7 27
1986 69 29 98 47 20 67 22 9 31
1987 67 29 96 44 19 63 23 10 33
1988 67 30 97 47 21 68 20 9 29
1989 66 29 95 49 19 68 17 10 27
1990 62 29 91 47 21 68 15 8 23
1991 61 25 86 47 19 66 14 6 20
1992 60 24 84 45 18 63 15 6 21
1993 66 24 90 50 18 68 16 6 22
1994 65 25 90 49 17 66 16 8 24
1995 68 25 93 49 17 66 19 8 27
1996 101 43 144 65 26 91 36 17 53
1997 99 46 145 65 31 96 34 15 49
1998 104 44 148 67 30 97 37 14 51
1999 106 41 147 66 29 95 40 12 52
2000 118 49 167 64 32 96 54 17 71
2001 148 75 223 66 32 98 82 43 125
2002 156 78 234 68 35 103 88 43 131
2003 169 81 250 66 37 103 103 44 147
2004 158 80 238 67 39 106 91 41 132
2005 152 76 228 64 40 104 88 36 124
2006 163 75 238 66 42 108 97 33 130
2007 168 93 261 66 48 114 102 45 147
2008 154 89 243 73 48 121 81 41 122
2009 149 81 230 74 50 124 75 31 106
2010 190 105 295 77 55 132 113 50 163
2011 178 92 270 73 47 120 105 45 150
2012 195 100 295 67 44 111 128 56 184
2013 194 101 295 65 46 111 129 55 184
2014 193 106 299 68 53 121 125 53 178
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44 46 44 45 45 45 42 47 43
1981 43 47 44 45 46 45 37 40
1982 43 46 44 44 45 44 41 46 43
1983 43 46 44 44 46 45 40 46 42
1984 44 48 45 45 48 46 41 48 43
1985 44 49 45 45 49 46 40 49 42
1986 45 48 46 46 50 47 43 46 44
1987 44 49 46 46 52 48 41 45 42
1988 45 49 46 46 50 48 41 47 43
1989 45 50 47 47 52 48 42 47 44
1990 46 49 47 47 51 48 42 43 42
1991 46 48 47 47 49 48 43 46 44
1992 46 47 47 47 47 47 44 47 45
1993 47 47 47 47 48 47 45 43 45
1994 47 45 47 48 48 48 46 39 44
1995 48 47 48 49 49 49 47 45 46
1996 47 46 46 48 48 48 45 43 44
1997 48 45 47 48 46 48 47 43 46
1998 48 44 47 48 46 47 48 42 46
1999 49 46 48 49 48 48 49 42 47
2000 48 46 48 49 47 48 48 44 47
2001 47 44 46 49 47 48 45 42 44
2002 46 43 45 49 47 49 43 41 42
2003 46 44 45 51 47 49 43 41 43
2004 48 45 47 51 48 50 45 42 44
2005 49 47 48 52 49 51 46 44 45
2006 49 47 48 53 49 51 46 45 46
2007 48 46 48 53 48 51 46 44 45
2008 51 47 49 52 47 50 49 47 48
2009 51 47 49 51 48 50 50 44 49
2010 49 46 48 52 47 50 48 45 47
2011 50 47 49 50 49 50 49 46 48
2012 49 47 48 50 48 49 48 47 48
2013 49 48 49 50 47 49 49 48 48
2014 48 47 48 49 47 48 48 48 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2004* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.