Norsk lokalhistorisk institutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1955 (tidspunkt ikke bekreftet)

Nedlagt via innlemming

Dato: 31.12.2016
Enheten ble innlemmet i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21790
Navn: Norsk lokalhistorisk institutt
Kort navn: NLI
Engelsk navn: The Norwegian Institute of Local History
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan (fra 1.1.1978)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Overordnet: Kulturdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974770458