Kirke- og kulturdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

63 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartner- og blomsterdekoratørskole
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Ørland meieriskole
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Maskinførerskolen for landbruk
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skogskole Sønsterud
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skogskole Osen
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter
1990 Rådgivende organ Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin
1990 Rådgivende organ Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi
1990 Rådgivende organ Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora
1990 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Dømmesmoen
1990 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen
1990 1991 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for nasjonale bilbliotekfunksjoner
1990 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Staup
1990 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skogskole Bygland
1990 1993 Kontroll, tilsyn, beredskap Dagspressens materielle beredskapsutvalg
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Jensvoll
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Hjeltnes
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Rå
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Finnmark landbruksskole
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda
1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Norsk rikskringkasting
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Museet for samtidskunst
1988 Rådgivende organ Norsk komite for FNs kulturtiår
1988 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene
1987 Rådgivende organ Utvalg som skal bistå Kirke- og undervisningsdepartementet ved salg av Opplysningsvesenets fonds landbrukseiendommer
1987 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm
1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens studiesenter for film
1985 Rådgivende organ Prioriteringsutvalget
1985 1990 Rådgivende organ Tapsdeknings- og importstøtteutvalget
1985 1991 Rådgivende organ Sikringsutvalget
1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk Kassettavgiftsfond
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg
1981 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for kringkastingsprogram
1978 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nasjonalgalleriets styre
1978 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk lokalhistorisk institutt
1978 1991 Rådgivende organ Statens museumsråd
1978 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å tilpasse høymesseliturgien til samisk
1976 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arkeologisk museum i Stavangers styre
1972 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rikskonsertenes styre
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norsk språkråd
1969 1990 Rådgivende organ Manuskriptstøtteutvalget for film
1969 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Statens Filmsentral
1967 Rådgivende organ Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere
1965 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Fond for utøvende kunstnere
1965 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Det norske komponistfond
1964 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norsk kulturråd
1962 Rådgivende organ Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo
1961 Rådgivende organ Statens Kortfilmutvalg
1961 1993 Rådgivende organ Statens musikkråd
1960 1993 Rådgivende organ Norsk Barnefilmnemnd
1955 Rådgivende organ Statens filmproduksjonsutvalg
1955 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk filminstitutt
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Riksteateret
1947 Rådgivende organ Bunad- og folkedraktrådet
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk Tipping A/S
1946 Kontroll, tilsyn, beredskap Statskontrollen ved Norsk Tipping A/S
1934 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynskomiteen for Roald Amundsens hjem
1916 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynskomiteen for Eidsvollsminnet
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kringkastingsrådet
Rådgivende organ Det sakkyndige råd for åndsverker