Statens råstofflaboratorium

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1943* Ny via omorganisering

Navn: Statens råstofflaboratorium
Kort navn: Statens råstofflaboratorium
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Er en fortsettelse av Statens råstoffkomite som ble opprettet 26.11.1917. Denne komiteens oppgave var å fremme nyttiggjørelsen av norske råstoffer.

Senter for komiteens virksomhet var ved Mineralogisk- Geologisk Institutt og Museum på Tøyen hvor professor Goldschmidt var bestyrer. I 1914 ble det opprettet et personlig professorat for Goldschmidt ved universitetet i mineralogi, krystallografi og petrografi, med forpliktelse til å bestyre et mineralogisk institutt.

Midlene til driften av råstoffkomiteen ble utredet fra Bergfondet, opprettet i 1908 og Råstoffondet fra 1921. Goldschmidt hadde også støtte til sine forskningsarbeider av Nansenfondet og Statens forskningsfond.

Etter hvert ble det også tilknyttet en stab av medarbeidere, og det ble igangsatt så vel geologiske feltundersøkelser som laboratorieundersøkelser. De siste ble dels foretatt på forskjellige laboratorier, dels ved mineralogisk institutt hvor Goldschmidt var bestyrer og ved et laboratorium som ble opprettet i tilknytning til det. Dette laboratorium er opprinnelsen til det senere Statens råstofflaboratorium.

Da Goldschmidt døde ble Aslak Kvalheim utnevnt til bestyrer, og virksomheten fortsatte i museumsbygningene på Tøyen. Imidlertid
var det et ønske fra universitetet om å få disponere lokalene selv. Nye lokaler måtte finnes, og en løsning som pekte seg ut var på Østmarkneset ved Trondheim, hvor Geofysisk Malmleting var installert. Her fikk en det dobbelte gulvareal.
Det ble flytting til Trondheim i 1952 av laboratoriet og et personale på 11.

Fra 1953 ble Statens Råstofflaboratorium ordinær statsinstitusjon og fikk fra da av midlene bevilget over statsbudsjettet. Enkelte anskaffelser og arbeider ble fremdeles finansiert fra Bergfondet og Råstoffondet. I 1955 ble de to styrene for NGU og GM avløst av et felles styre, nå også for Råstofflaboratoriet som ikke hadde hatt styre før. Fra 1958 ble bestyrerstillingen ved Statens Råstofflaboratorium gjort om til stilling som direktør. Laboratoriet ble i 1958 en del av institusjonsgruppen NGU, GM og SR for så fra 1962 å gå inn som Kjemisk avdeling i NGU.

Kilde: Arkivportalen

01.01.1952* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1601 Trondheim

Da lederen for laboratoriumet, professor Goldschmidt døde, ble Aslak Kvalheim utnevnt til bestyrer, og virksomheten fortsatte i museumsbygningene på Tøyen. Imidlertid var det et ønske fra universitetet i Oslo om å få disponere lokalene selv. Nye lokaler måtte finnes, og en løsning som pekte seg ut var på Østmarkneset ved Trondheim, hvor Geofysisk Malmleting var installert. Her fikk en det dobbelte gulvareal.

Statens råstofflaboratorium ble flyttet til Trondheim i 1952 sammen et personale på 11.

Kilde: Arkivportalen.no

31.12.1961 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Laboratoriet ble i 1958 en del av institusjonsgruppen Norges geologiske undersøkelse - Geofysisk malmleting - Statens råstofflaboratorium for så fra 1962 å gå inn som Kjemisk avdeling i NGU.

Kilde: Arkivportalen

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.