Statens medieforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1989 4 5 9 4 4 8 1 1
1990 5 5 10 5 4 9 1 1
1991 4 5 9 4 4 8 1 1
1992 5 5 10 5 4 9 1 1
1993 6 5 11 6 4 10 1 1
1994 7 5 12 7 4 11 1 1
1995 8 6 14 8 5 13 1 1
1996 8 7 15 8 6 14 1 1
1997 8 8 16 8 7 15 1 1
1998 8 8 16 8 7 15 1 1
1999 8 7 15 8 6 14 1 1
2000 7 7 14 7 6 13 1 1
2001 8 8 16 8 6 14 2 2
2002 7 8 15 6 5 11 1 3 4
2003 9 7 16 8 5 13 1 2 3
2004 10 7 17 10 5 15 2 2
2005 9 11 20 9 8 17 3 3
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1989 41 38 38
1990 37 42 40 37 39
1991 43 41 41
1992 38 44 41 38 40
1993 37 45 41 37 40
1994 39 46 42 39 41
1995 39 47 42 39 46 42
1996 39 45 42 39 43 41
1997 40 44 42 40 42 41
1998 40 44 42 40 43 41
1999 41 47 44 41 46 43
2000 44 48 46 44 47 45
2001 45 48 47 45 45 45
2002 46 47 46 46 43 44
2003 45 47 46 44 47 45
2004 44 48 46 44 48 46
2005 47 47 47 47 47 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1994 Navneendring

Navn: Statens medieforvaltning
Kort navn: Statens medieforvaltning
Lokalisering: 106 Fredrikstad

01.07.2001* Består via omorganisering

Lokalisering: 106 Fredrikstad
Relaterte enheter:

Saksbehandlingen på lokalkringkastingsområdet overføres fra Audiovisuelt produksjonsfond til Medieforvaltningen i Fredrikstad.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.