Skipsregistrene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

15.05.1992 Nyopprettelse

Navn: Skipsregistrene
Kort navn: NIS/NOR
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Utenriksdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1201 Bergen

Skipsregistrene ble etablert 15.mai 1992 direkte underlagt Utenriksdepartementet.

Norsk Internasjonalt Skipsregister (opprettet 1.7.1987) ble samtidig utskilt fra Bergen Byskriverembete og underlagt Skipsregistrenes administrasjon. Bergen Byskriverembete er senere slått sammen med Bergen Byfogdembete. (Etter opprettelsen av NIS i 1987 blir det videre besluttet å legge ned Direktoratet for sjømenn (endelig avviklet ved inngangen til 1990-tallet)).

Pr. 1.8.1992 ble de 27 lokale skipsregistrene sentralisert til et landsomfattende Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og ble gitt en felles administrasjon med Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Lov om sjøfarten av 24.juni nr. 39 1994. Skipsregistrene er et sentralt EDB basert register over dokumenter som gjelder skip eller rettigheter i skip, sjølovens § 13 og 20. Skipsregistrene administrerer de to skipsregistrene Norsk Internasjonalt Skipsregister og Norsk Ordinært Skipsregister. Skipsregistrenes primære oppgave er å tjene som et ledd i den offentlige kontroll av registrerte skip og deres eierforhold og tjene som rettsvernregister for registrering av rettigheter i skip.
Internett: www.nis-nor.no

01.01.1997* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

31.12.2011 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Enheten ble innlemmet i:

Fra årsskiftet ble Skipsregistrene en avdeling i Sjøfartsdirektoratet.

Hensikten er å gi brukerne enda bedre tjenester på en enklere måte, blant annet med helt nye nettsider. – Sammenslåingen er et bidrag til å styrke Norge som en ledende maritim nasjon. Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene har lagt ned en stor innsats for å få alt på plass til 1. januar 2012, og jeg er sikker på at brukerne vil ha glede av nyorganiseringen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Anita Malmedal, som til nå har vært assisterende direktør i Skipsregistrene, ble fra nyttår avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Avdelingens funksjoner og ansatte vil som før befinne seg i Bergen. – Vi skal fortsette det arbeidet vi har gjort, men sammen med Sjøfartsdirektoratet blir vi sterkere og mer enhetlig overfor brukerne våre. Målet er å gjøre det enklere for brukerne å finne fram til alle tjenestene de har behov for, sier Malmedal.

Kilde: www.sjofartsdir.no/om-direktoratet/aktuelt/nyheter/skipsregistrene-er-blitt-en-avdeling-i-sjofartsdirektoratet/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.