Medietilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.12.1949 Kontoret for vitskap, kunst, kringkasting m.m. 311 Relaterte enheter: Kontoret for kunst og kulturarbeid
01.01.1950 Kontoret for kunst og kulturarbeid 111 Relaterte enheter: Statens bibliotektilsyn
01.01.1950 Kontoret for kunst og kulturarbeid 111 Relaterte enheter: Kontoret for vitskap, kunst, kringkasting m.m.
31.12.1958 Norges Tannlegehøyskole 303 Enheten ble innlemmet i: Universitetet i Oslo
01.01.1959 Universitetet i Oslo 203 Innlemmede enheter: Norges Tannlegehøyskole
31.12.1968 Norsk Bygdekino AS 303 Enheten ble innlemmet i: Statens filmsentral
01.01.1969 Statens filmsentral 203 Innlemmede enheter: Norsk Bygdekino AS
31.12.1977 Kontoret for kunst og kulturarbeid 304 Enheten ble splittet i: 1. kulturkontor
31.12.1977 Kontoret for kunst og kulturarbeid 304 Enheten ble splittet i: 2. kulturkontor
01.01.1978 1. kulturkontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Kontoret for kunst og kulturarbeid
01.01.1978 2. kulturkontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Kontoret for kunst og kulturarbeid
31.12.1978 Norsk stadnamnarkiv 303 Enheten ble innlemmet i: Universitetet i Oslo
01.01.1979 Universitetet i Oslo 203 Innlemmede enheter: Norsk stadnamnarkiv
31.12.1986 Regneanlegget, Blindern - Kjeller 311 Relaterte enheter: Universitetet i Oslo
31.12.1989 Statens spesiallærerskole, Oslo 303 Enheten ble innlemmet i: Universitetet i Oslo
01.01.1990 Universitetet i Oslo 203 Innlemmede enheter: Statens spesiallærerskole, Oslo
31.12.1992 Statens filmsentral 306 Sammenslått inn i: Norsk filminstitutt
31.12.1992 Norsk filminstitutt 306 Sammenslått inn i: Norsk filminstitutt
01.01.1993 Norsk filminstitutt 106 Sammenslått av: Norsk filminstitutt
01.01.1993 Norsk filminstitutt 106 Sammenslått av: Statens filmsentral
31.12.1994 Statens museumsråd 311 Relaterte enheter: Norsk museumsutvikling (NMU)
31.12.1997 Sekretariatet for fotoregistrering 303 Enheten ble innlemmet i: Norsk museumsutvikling (NMU)
01.01.1998 Norsk museumsutvikling (NMU) 203 Innlemmede enheter: Sekretariatet for fotoregistrering
01.01.1999 Nasjonalbibliotekavdelingen i Oslo 111 Relaterte enheter: Universitetet i Oslo
31.12.1999 Norsk kassettavgiftsfond 303 Enheten ble innlemmet i: Norsk kulturråd
01.01.2000 Norsk kulturråd 203 Innlemmede enheter: Norsk kassettavgiftsfond
30.06.2001 Audiovisuelt produksjonsfond 311 Relaterte enheter: Norsk filminstitutt
30.06.2001 Audiovisuelt produksjonsfond 311 Relaterte enheter: Statens medieforvaltning
30.06.2001 Audiovisuelt produksjonsfond 311 Relaterte enheter: Norsk filmfond
01.07.2001 Norsk filminstitutt 211 Relaterte enheter: Audiovisuelt produksjonsfond
01.07.2001 Norsk filminstitutt 211 Relaterte enheter: Norsk filmfond
01.07.2001 Statens medieforvaltning 211 Relaterte enheter: Audiovisuelt produksjonsfond
01.07.2001 Norsk filmfond 111 Relaterte enheter: Audiovisuelt produksjonsfond
01.07.2001 Norsk filmfond 111 Relaterte enheter: Norsk filminstitutt
31.12.2002 Statens bibliotektilsyn 306 Sammenslått inn i: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
31.12.2002 Riksbibliotektjenesten 306 Sammenslått inn i: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
31.12.2002 Norsk museumsutvikling (NMU) 306 Sammenslått inn i: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
01.01.2003 ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 106 Sammenslått av: Statens bibliotektilsyn
01.01.2003 ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 106 Sammenslått av: Riksbibliotektjenesten
01.01.2003 ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 106 Sammenslått av: Norsk museumsutvikling (NMU)
31.12.2004 Eierskapstilsynet 306 Sammenslått inn i: Medietilsynet
31.12.2004 Statens filmtilsyn 306 Sammenslått inn i: Medietilsynet
31.12.2004 Statens medieforvaltning 306 Sammenslått inn i: Medietilsynet
01.01.2005 Medietilsynet 106 Sammenslått av: Statens filmtilsyn
01.01.2005 Medietilsynet 106 Sammenslått av: Statens medieforvaltning
01.01.2005 Medietilsynet 106 Sammenslått av: Eierskapstilsynet
01.01.2008 Nasjonalbibliotekaren 211 Relaterte enheter: Norsk filminstitutt
01.01.2008 Norsk filminstitutt 211 Relaterte enheter: Nasjonalbibliotekaren
31.03.2008 Norsk filminstitutt 306 Sammenslått inn i: Norsk filminstitutt
31.03.2008 Norsk filmfond 306 Sammenslått inn i: Norsk filminstitutt
31.03.2008 Norsk filmutvikling 306 Sammenslått inn i: Norsk filminstitutt
01.04.2008 Norsk filminstitutt 106 Sammenslått av: Norsk filminstitutt
01.04.2008 Norsk filminstitutt 106 Sammenslått av: Norsk filmutvikling
01.04.2008 Norsk filminstitutt 106 Sammenslått av: Norsk filmfond
01.07.2010 Nasjonalbibliotekaren 211 Relaterte enheter: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
01.07.2010 ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 211 Relaterte enheter: Nasjonalbibliotekaren
01.07.2010 ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 211 Relaterte enheter: Nasjonalbiblioteket
01.07.2010 Nasjonalbiblioteket 211 Relaterte enheter: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
31.12.2010 ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 303 Enheten ble innlemmet i: Norsk kulturråd
31.12.2010 ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 303 Enheten ble innlemmet i: Universitetet i Oslo
31.12.2010 ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 303 Enheten ble innlemmet i: Nasjonalbibliotekaren
31.12.2010 ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 303 Enheten ble innlemmet i: Nasjonalbiblioteket
01.01.2011 Universitetet i Oslo 211 Relaterte enheter: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
01.01.2011 Norsk kulturråd 203 Innlemmede enheter: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
31.12.2016 Norsk lokalhistorisk institutt 303 Enheten ble innlemmet i: Nasjonalbibliotekaren
31.12.2016 Norsk lokalhistorisk institutt 303 Enheten ble innlemmet i: Nasjonalbiblioteket
31.12.2016 Universitetsstudiene på Kjeller 303 Enheten ble innlemmet i: Universitetet i Oslo
31.12.2016 Det praktisk-teologiske seminar 303 Enheten ble innlemmet i: Universitetet i Oslo
01.01.2017 Nasjonalbibliotekaren 203 Innlemmede enheter: Norsk lokalhistorisk institutt
01.01.2017 Nasjonalbiblioteket 203 Innlemmede enheter: Norsk lokalhistorisk institutt
01.01.2017 Universitetet i Oslo 203 Innlemmede enheter: Universitetsstudiene på Kjeller
01.01.2017 Universitetet i Oslo 203 Innlemmede enheter: Det praktisk-teologiske seminar
01.01.2017 Norsk kulturråd 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Kreativt Norge
01.01.2017 Kreativt Norge 102 Utskilt fra: Norsk kulturråd
01.01.2018 Norsk kulturråd 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Kulturrådets museumsfaglige oppgaver
01.01.2018 Kulturrådets museumsfaglige oppgaver 102 Utskilt fra: Norsk kulturråd