Kunnskapsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002 Ny via omorganisering

Navn: Utdannings- og forskningsdepartementet
Kort navn: UFD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) legges ned. Kirkeavdelingen og avsvaret for forvaltningen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn i gamle KUF blir overført til Kultur- og kirkedepartementet (tidligere Kulturdepartementet). Resten av gamle KUF blir etablert som Utdannings- og forskningsdepartementet

01.01.2006 Navneendring

Navn: Kunnskapsdepartementet
Kort navn: KD

01.01.2006 Består via omorganisering

KD får overført barnehagesakene fra Barne- og familiedepartementet (Barne- og likestillingsdepartementet)

01.03.2018 Består via omorganisering

Departementet omorganiserte 1. mars 2018. Kunnskapsdepartementet legger ned samtlige avdelinger som erstatter dem med seks nye. Omorganiseringen ble annonsert i en email fra departementsråd Petter Skarheim til underordnede etater. I gårsdagens epost skriver han at de nye avdelingene ble besluttet av statsråden den 16. oktober. Endringen trer i kraft 1. mars 2018.

De nye avdelingene er:

- Juridisk avdeling, med ansvaret for departementets rettslige områder.

- Avdeling for barnehager og grunnskole, med etatsstyring av Utdanningsdirektoratet (og indirekte Statped).

- Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk, med etatsstyring av Kompetanse Norge og Lånekassen.

- Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid

- Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning, med etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, Norges forskningsråd, Tjenesteorganet, forvaltningsorganene i Bergen og Oslo, de forskningsetiske komiteene og ansvaret for UNIS, NSD, Simula, Uninett og NUPI.

- Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder.

Samt:
- Integreringsavdelingen som overføres fra Justis- og beredskapsdepartementet.

I tillegg kommer Kommunikasjon. Denne enheten arbeider bl.a. med medier, strategisk kommunikasjon og rådgivning overfor politisk ledelse og avdelingene.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.