Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004 Ny via omorganisering

Navn: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Kort navn: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, ble etablert 1.1.04, og hadde ved etableringen ca. 80 ansatte. Senteret er etablert ved å slå sammen Senter for medisinsk metodevurdering (SMM), Stiftelsen for helsetjenesteforskning (HELTEF) og en del av Divisjon for kunnskapshåndtering i Sosial- og helsedirektoratet. Senteret skal bidra til effektive og kunnskapsbaserte helsetjenester av høy kvalitet gjennom å samle, systematisere, vurdere, generere og formidle kunnskap.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er en selvstendig og faglig uavhengig organisasjon. Kunnskapssenteret er formelt et forvaltningsorgan under Sosial- og helsedirektoratet, har ingen myndighetsfunksjoner og kan ikke instrueres i faglige spørsmål.
Nettside: (http://www.kunnskapssenteret.no/)www.kunnskapssenteret.no

31.12.2015 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fra 1.1.2016 inntreffer følgende endringer under Folkehelseinstituttet:
- Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) innlemmes i Folkehelseinstituttet
- Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet innlemmes i Folkehelesinstituttet
- Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) deles i to og innlemmes i hhv Folkehelsesinstituttet og Helsedirektoratet. Det er forvaltningsoppgaver fra Kunnskapssenteret som flyttes til Helsedirektoratet (Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet samt Sekretariatet for prioriteringsutvalget).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.