Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) 105 52.4 47.6 0 0 105 7 84
2007 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) 142 49.3 50.7 0 0 142 8 97
2008 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) 158 53.8 46.2 0 0 158 10 123
2009 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) 183 50.8 49.2 0 13 196 11 127
2010 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) 191 54.5 45.5 0 6 197 13 127
2011 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) 197 51.3 48.7 0 1 198 12 134
2012 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) 212 53.3 46.7 0 0 212 14 153
2013 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) 237 53.2 46.8 0 0 237 15 158
2014 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) 240 56.7 43.3 1 0 241 17

Kilde: StatRes/SSB.