Norsk pasientregister

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002* Nyinnskrevet

Navn: Norsk pasientregister
Kort navn: NPR
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1601 Trondheim

Norsk pasientregister (NPR) er en norsk, statlig serviceorganisasjon for statistikk- og datatjenester innen spesialisthelsetjenesten. Det er ett av flere sentrale helseregistre.
Pasientregisteret ble opprettet i 1997 av Sosial- og helsedepartementet. Registeret ble frem til 31.12.2006 drevet av forskningsinstituttet SINTEF Helse på kontrakt for departementet. Fra og med 1.1.2007 ble NPR en egen avdeling i Sosial- og helsedirektoratet med lokaler i Trondheim og Oslo. Helseregisterloven ble i februar 2007 endret og hjemler nå NPR som landets 8. sentrale helseregister. Registeret har opplysninger om alle pasienter som innlegges på sykehus eller undersøkes/behandles på sykehusenes poliklinikker.

Før opprettelsen av NPR ble pasientdata samlet inn av Norsk institutt for sykehusforskning (NIS). I 1996 ble NIS en del av daværende SINTEF Unimed (SINTEF Helse fra 01.01.04).

Nettside: www.npr.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.