Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2009 Ny via omorganisering

Navn: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Kort navn: HELFO
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Helsedirektoratet overtar ansvaret for helserefusjoner
Fra og med 1. januar 2009 flyttes forvaltningsansvaret for helserefusjoner fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) til Helsedirektoratet.

_NAV Helsetjenesteforvaltning_ skifter navn til _Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)_, og organiseres som en ytre etat under Helsedirektoratet.

Kilde: Helsedirektoratets nettsider - TinyURL: http://turl.no/bxg

Virksomheten er foruten hovedkontoret delt inn i 6 regioner samt enhet for Pasientformidling, Utland og servicesenteret.
- Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Hovedkontoret (3104 Tønsberg)
- Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Midt-Norge (6151 Ørsta)
- Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Nord (8607 Mo i Rana)
- Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Oslo (0609 Oslo)
- Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region sør (3104 Tønsberg)
- Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Vest (4097 Sola)
- Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region øst (1602 Fredrikstad)
- Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Pasientformidling (1602 Fredrikstad)
- Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Utland
- Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Servicesenteret (3103 Tønsberg)

Nettside: www.helfo.no

Struktur pr. 2011:
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN - HOVEDKONTORET
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN - HOVEDKONTOR - MOLDE
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN - PASIENTFORMIDLING
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN - SERVICESENTER
- REGION NORD - BEIARN
- REGION NORD - HARSTAD
- REGION NORD - KIRKENES
- REGION NORD - LENVIK
- REGION NORD - MELØY
- REGION NORD - RANA
- REGION NORD - TROMSØ
- REGION NORD - VESTVÅGØY
- REGION OSLO
- REGION SØR - ARENDAL
- REGION SØR - KONGSBERG
- REGION SØR - KRISTIANSAND
- REGION SØR - RISØR
- REGION SØR - TØNSBERG
- REGION VEST - BERGEN
- REGION VEST - GLOPPEN
- REGION VEST - SOLA
- REGION VEST - VOSS
- REGION ØST - DOKKA
- REGION ØST - EIDSVOLL
- REGION ØST - FREDRIKSTAD
- REGION ØST - HAMAR
- REGION ØST - LILLEHAMMER
- REGION ØST - VÅGÅ
- REIGON MIDT-NORGE - ØRSTA
- REGION MIDT-NORGE - LEVANGER
- REGION MIDT-NORGE - NÆRØY
- REGION MIDT-NORGE - ORKDAL

Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister (SST)

01.01.2016 Består via omorganisering

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten etableres gjennom å slå sammen sekretariatene for:
- Pasientskadenemnda,
- Klagenemnda for behandling i utlandet,
- Preimplantasjonsdiagnostikknemnda,
- Statens helsepersonellnemnd og
- Apotekklagenemnda,

Ansvar for klagesaker overføres til det nye organet fra:
- Helsedirektoratet og
- Helfo.

Klageorganet skal etableres i Bergen med en overgangsperiode på tre år hvor klageorganet vil ha kontorer både i Bergen og Oslo.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.