NAV - Spesialenheter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

24 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel 2008 NAV-partnarskap mellom stat og kommune : velferdsforvaltningas Helan og Halvan Otterlei, Jill Beth
Bok 2011 NAV ved et veiskille : organisasjonsendring som velferdsreform Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl (red.)
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 NAV, styring i tråd med tidens krav Hauge, Andreas Johan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 NAV-reformen : En kvantitativ analyse av samarbeidsavtalene som ligger til grunn for NAV-partnerskapet Karlsen, Elin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Samhandling i NAV : En organisasjonsteoretisk studie av utfordringene i interaksjonen mellom lokale NAV-kontorer og forvaltningsenheter Thoresen, Seher
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 NAV forvaltningen, fra et klassisk maskinbyråkrati til nettverk, eller noe midt i mellom? : en studie av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen, en organisasjonsarkitektonisk reise Hye, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 NAV forvaltningen, fra et klassisk maskinbyråkrati til nettverk, eller noe midt i mellom? : en studie av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen, en organisasjonsarkitektonisk reise Hye, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Innflytelse i en beslutningsprosess Sundkøien, Heidi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Kulturbyggingen i NAV. Aarberg, Sol
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Klok håndtering av NAV-reformen : kan evaluering av pilotkontorene fortelle oss hva som er en klok håndtering av NAV-reformen? Fauske, Marianne Austin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted. En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Grung, Camilla Bysheim
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 NAV-reformen : en studie av argumentasjonen i beslutningsprosessen om enny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Kristensen, Roar Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 NAV-reformen : en organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørendeorganiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet Nielsen, Ulla Finnerud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) - en studie av beslutningsprosessen som endte i vedtak om reorganisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Haugneland, Øyvind
Notat 2009 Arbeidsmiljøundersøkelse i NAV. N2009:12 Grimsmo, Asbjørn
Notat 2009 NAV klageinstans : det nye klageorganet i NAV Refsdal, Endre S.
Rapport 2018 Arbeidet mot vold og trusler i NAV i perioden 2014–2018. En gjennomgang Elvegård, Kurt Idar Løkke; Gjøsund, Gudveig
Rapport 2012 NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak Knut Brofoss (leder), Berit Brørby, Toril Gogstad, Thorgeir Hernes, Helene Holand, Torill Lødemel, Espen R. Moen, Geir Møller, Victor D. Norman, Stian K. Oen, Astrid F. Paulsen, Aud Ramberg, Liv Sannes, Øystein Spjelkavik
Rapport 2012 Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere? Vik, Gudrun, Sissel Motzfeldt og Ingrid Bjørkum
Rapport 2011 Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV – en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter? Christensen, Tom
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2008 Utenlandsk arbeidskraft i sikte? Hvordan kommunikasjon kan brukes for å rekruttere flere kloke hoder til Norge Marit Viggen og Sissel C. Motzfeldt
Rapport 2008 "En felles etat" : en analyse av prosessen som ledet frem til opprettelse avny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Christensen, Tom
Tidsskriftsartikkel 2010 Complexity and Hybrid Public Administration—Theoretical and Empirical Challenges Christensen, Tom og Per Lægreid